en
en

Cenne dary dla Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach

Papież Benedykt XVI przekazał osobiste dary Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane 11 lipca br. Dary będzie można oglądać do końca wakacji w strefie Muzeum, gdzie prezentowana jest pobłogosławiona przez Benedykta XVI kopia Drzwi Świętych z bazyliki św. Piotra w Rzymie, a także encykliki Jana Pawła II.

Wśród cennych pamiątek przesłanych przez Papieża Emeryta znajdują się trzy pierścienie podarowane kard. Ratzingerowi przez Jana Pawła II, w tym najcenniejszy - złoty pierścień związany z Wielkim Jubileuszem Roku 2000.

 Jest też pierścień z Dobrym Pasterzem, który od Jana Pawła II otrzymywali biskupi i kardynałowie oraz srebrny pierścień z symbolem Chrystusa. Benedykt XVI przekazał także listy, które otrzymał od Papieża Polaka: dwa pisma z gratulacjami dla kardynała Ratzingera z 1992 i 2003 roku oraz list po łacinie wyznaczający Kardynała na legata papieskiego w czasie uroczystości jubileuszu 750-lecia kanonizacji św. Stanisława BM w Krakowie w 2003 roku. Wśród darów jest też fotografia wykonana w czasie Mszy św. z okazji 10. rocznicy pontyfikatu Jana Pawła II 30 X 1988 roku, przedstawiająca obu dostojników.

W liście skierowanym do Dyrektora Muzeum, Ojciec Święty Benedykt XVI napisał (...) Przeglądając poszczególne pamiątki, przewędrowałem jednocześnie przez wszystkie te lata, które mogłem spędzić wspólnie z Ojcem Świętym Janem Pawłem II, a które z perspektywy czasu stają się dla mnie jeszcze droższe i piękniejsze, gdyż z czasem coraz bardziej pojmuję wielkość Jego postaci. (...) Mam nadzieję, że swoimi podarunkami sprawię radość wielu odwiedzającym i jednocześnie będę w stanie w ten sposób pogłębić ich miłość do Ojca Świętego i do Kościoła.

Do góry