en
en
Kontakt

Bezpieczeństwo w górach - wspólne inicjatywy POT i Fundacji GOPR

W siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. prezes POT Rafał Szlachta i prezes Fundacji GOPR Roman Dziedzic. Uczestnicy omówili propozycje wspólnych działań w zakresie bezpieczeństwa turystów w polskich górach. 

Roman Dziedzic i Rafał Szlachta

Intencją spotkania Polskiej Organizacji Turystycznej i Fundacji Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest przybliżenie standardów poruszania się na szlakach górskich i ich prezentowanie społeczne, aby budować pozytywny wizerunek potencjału i bezpieczeństwa w polskich górach.

POT będzie prowadzić kampanie informacyjno-edukacyjne w internecie i mediach, aby wzmacniać przekaz o przestrzeganiu zasad i rygorów spędzania czasu wolnego turystów w górach. Omówiono także wspólne elementy przedsięwzięć promujących bezpieczne uprawianie turystyki aktywnej i zrównoważonej na terenach górskich w sezonie zimowym i letnim.

Do góry