en
en
Kontakt

Belgijskie media i branża na polskim stoisku na Salon des Vacances

Podczas największych targów turystycznych rynku belgijskiego, na polskim stoisku narodowym spotkali się belgijscy dziennikarze turystyczni, touroperatorzy oraz partnerzy ZOPOT w Brukseli, w tym przedstawiciele Polonii. A to za sprawą tradycyjnego już spotkania dla VIP organizowanego pierwszego dnia przez ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej.

W spotkaniu uczestniczył Artur Orzechowski, Ambasador RP w Królestwie Belgii, który objął stanowisko we wrześniu minionego roku. Była to pierwsza wizyta Ambasadora na brukselskich targach i okazja do zapoznania się z wystawienniczą działalnością ZOPOT i z wystawcami polskiego stoiska. Na zaproszenie pozytywnie odpowiedział też Radca Kamil Ochmański, kierownik Wydziału Handlu i Inwestycji w Brukseli. Obecna była też delegacja z regionu łódzkiego, w tym członek zarządu województwa  Joanna Skrzydlewska.

Spotkanie rozpoczęto hejnałem, na cześć Krakowa, który w ostatnich dniach, po raz czwarty z rzędu otrzymał nagrodę Zoovera jako najlepsza destynacja city trip. Hejnał odegrał najsłynniejszy polski jazzmen Beneluksu, Cezariusz Gadzina, odznaczony ostatnio medalem Bene Merito za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zaprezentowane zostały plany promocyjne ZOPOT na nadchodzący rok, podsumowano rok ubiegły i przedstawiono priorytetowe produkty wystawców: Łodzi i regionu Łódzkiego, Bielska-Białej i Sląska, Piortkowa Trybunalskiego, Uniejowa, Krakowa, Tarnowa i Małopolski, Polski Wschodniej a także branży: Konsorcjum turystycznego, 4 Travel i stajni Natural Horses ze szlaku konnego województwa łódzkiego. Zebrani goście mieli okazję skosztować polskich przekąsek, w tym słynnej śliwki w czekoladzie i miodu.

Do góry