en
en

Będą nowe lotniska dla województwa podlaskiego

Marszałek Województwa Podlaskiego oraz prezydenci Białegostoku i Suwałk podpisali list intencyjny w sprawie współpracy przy budowie lotnisk lokalnych w dwóch miastach.

Wyrazili tym samym wolę współpracy na rzecz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej oraz zewnętrznej dostępności transportowej województwa podlaskiego, a w szczególności budowy lotnisk lokalnych w Białymstoku i Suwałkach.

Konieczność wzmocnienia atrakcyjności gospodarczej naszego regionu wymaga podniesienia dostępności komunikacyjnej. Władze Województwa Podlaskiego zadeklarowały wolę zabezpieczenia w planie budżetowym województwa na rok 2018 kwot niezbędnych do wsparcia budowy lotnisk w Białymstoku oraz w Suwałkach.

– Do prac nad lotniskiem lokalnym przystąpiliśmy niezwłocznie po tym, kiedy się okazało, że lotniska regionalnego w perspektywie finansowej 2007-2013 nie będzie. Dokładnie dwa lata temu podpisaliśmy list intencyjny z Aeroklubem Podlaskim i od tamtego czasu trwają cały czas prace – powiedział prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski.

Inwestycja na Krywlanach powinna zostać zakończona do końca 2018 roku. W Białymstoku powstanie lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji. Pas startowy będzie miał długość 1350 m. Będą tam mogły lądować samoloty przewożące do 50 osób. Szacowany koszt tego przedsięwzięcia to ponad 30 mln zł.

Źródło: Oficjalny Portal Miasta Białystok

Do góry