en
en

Aplikuj o nagrodę Marco Polo w dziedzinie turystyki za współpracę z rynkiem chińskim w 2018 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polska Organizacja Turystyczna zapraszają współpracujących z rynkiem chińskim przedsiębiorców turystycznych (np. organizatorów turystyki i agentów) do składania wniosków o przyznanie nagrody Marco Polo za współpracę z tym rynkiem w 2018 roku. 

marco polo nagroda.jpg

Zasady aplikowania o nagrodę 

Grupa Robocza do spraw nagrody Marco Polo opracowała dokumenty regulujące kwestie związane z przyznawaniem nowo utworzonej nagrody Marco Polo. Znalazły się wśród nich (w językach polskim oraz angielskim):

  • Wytyczne,
  • Kryteria kwalifikacji i oceny wniosków,
  • Zasady składania wniosków,
  • Formularz zgłoszeniowy (Application Form) - wersja wyłącznie w j. angielskim

Nagrodą Marco Polo za 2018 r. zostaną wyróżnione najlepsze produkty turystyczne przedstawiające lokalną historię, tradycję i kulturę 16. krajów Europy Środkowej i Wschodniej, obejmujące pobyty turystów chińskich w co najmniej trzech z tych krajów

Zgodnie z regulaminem nagrody Formularze zgłoszeniowe muszą być wypełnione w j. angielskim według załączonego wzoru. 

Termin składania wniosków to: 1 marca - 31 maja 2019 r. 

Wnioski i stosowną dokumentację należy przesyłać bezpośrednio do Centrum Koordynacji Współpracy w dziedzinie turystyki „Chiny - 16 państw Europy Środkowej i Wschodniej (TCC) w Budapeszcie” na adres: tcc@mfa.gov.hu

Nagroda Marko Polo zostanie wręczona po raz pierwszy podczas V Spotkania Wysokiego Szczebla Ministrów Turystyki Chin i 16. państw Europy Środkowej i Wschodniej, które odbędzie się w Rydze (Łotwa) w dniach 22-24 października 2019 r. 

Do góry