en
en
Kontakt

Aplikacja E-Certyfikacja Informacji Turystycznej już działa

Na portalu Polskiej Organizacji Turystycznej www.pot.gov.pl uruchomiona została aplikacja E-Certyfikacja Informacji Turystycznej.

CertyfikowanaInformacjaTurystyczna_W_POLSCE_wersjaonline kopia.jpg

Polska Organizacja Turystyczna 13 sierpnia uruchomiła internetową aplikację E-Certyfikacja Informacji Turystycznej na platformie portalu administrowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Jest ona dostępna pod adresem: https://pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it

Aplikacja została stworzona do obsługi procesu Certyfikacji Informacji Turystycznej, tj. procesu weryfikacji i nadawania oceny podmiotom świadczącym usługi informacji turystycznej (punkty i centra informacji turystycznej) w skali  od 1 do 4 gwiazdek zgodnie z ustalonym wcześniej jawnym zestawem kryteriów. To pionierskie narzędziem elektroniczne w skali kraju i Europy.

Polska Organizacja Turystyczna wychodzi naprzeciw potrzebie udogodnienia sposobu realizacji certyfikacji w ramach rozwoju Polskiego Systemu Informacji Turystycznej. Stworzona aplikacja ma za zadanie wspierać ten proces poprzez organizację przetwarzania, oceny i obiegu wniosków w trybie wyłącznie elektronicznym.

Punkty lub centra informacji turystycznej na terenie całego kraju dobrowolnie wnioskują o udział w procesie Certyfikacji Informacji Turystycznej, który jest realizowany przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi. Wszelkie szczegóły związane z E-Certyfikacją Informacji Turystycznej są zawarte w Regulaminie, który dostępny jest pod adresem: www.pot.gov.pl/pl/dzialalnosc/certyfikacja-it.

Polskiej Organizacji Turystycznej zależy na możliwie sprawnej Certyfikacji w terminie do 31 grudnia 2018 r., tak aby ujednolicić w podobnym czasie standaryzację podmiotów Informacji Turystycznej w całej Polsce.

Do góry