en
en

Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce

Zwiększające się zainteresowanie turystyką zdrowotną jest uznawane za jedno z najważniejszych zjawisk występujących na rynku usług turystycznych. Pojęcie turystyki zdrowotnej rozumiane jest jako ogół stosunków i zjawisk wynikających z pobytu i podróży osób, dla których głównym motywem i celem dominującym jest leczenie, poprawa lub zachowanie zdrowia.

Celem wykonanej na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej „Analizy podaży turystyki zdrowotnej w Polsce” jest zdiagnozowanie polskich placówek medycznych (w tym uzdrowiskowych) stanowiących potencjalne bądź faktyczne miejsca docelowe podróży turystów zagranicznych w celu zdrowotnym. Wśród celów szczegółowych analizy należy wskazać: ocenę dostępności placówek medycznych, ich gotowości do obsługi pacjentów zagranicznych oraz wskazanie potencjalnych rynków, z których mają szansę pozyskiwać pacjentów zagranicznych.

Zapraszamy do zapoznania się z „Analizą podaży turystyki zdrowotnej w Polsce”

Do pobrania: Analiza podaży turystyki zdrowotnej w Polsce (2017)

oraz w zakładce Badania i Analizy

 

Do góry