en
en
Kontakt

20 nowych Ambasadorów Kongresów Polskich

kapituła 0W dniu 5 czerwca br. w Warszawie odbyło się posiedzenie kapituły Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, której zadaniem było wyłonienie tegorocznych laureatów Programu.


- Tegoroczna edycja była rekordowa, ponieważ otrzymaliśmy 47 zgłoszeń z całej Polski. Cieszy mnie przede wszystkim fakt, iż nominacje wysyłali obecni Ambasadorzy i uczelnie wyższe, które zauważyły potencjał programu. – podsumowuje prof. dr hab. Janusz Lipkowski, przewodniczący kapituły AKP.
 


Ambasadorzy Kongresów Polskich to osoby, które poprzez działania w międzynarodowych stowarzyszeniach rozpowszechniają wiedzę o atutach Polski i pozyskują międzynarodowe kongresy dla naszego kraju. Warunkiem otrzymania honorowego tytułu jest pozyskanie co najmniej jednego wydarzenia o skali międzynarodowej dla Polski w przeciągu ostatnich 3 lat oraz przekonanie kapituły o swoim zaangażowaniu na rzecz promocji Polski.


W wyniku dyskusji i głosowania Kapituły dwadzieścia osób dołączyło do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich:

 • prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Magdalena Durlik, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii Instytutu Transplantologii im. Prof. Tadeusza Orłowskiego
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Dziech, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie; Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
 • prof. zw. dr hab. n. med. Adam Dziki, Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów, Kierownik Kliniki Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
 • mgr ekonomii Henryk Handszuh - Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa
 • Iwona Kmieć, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UJ
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kowal, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Automatyzacji Procesów
 • dr hab. Krzysztof Krygier , Kierownik Zakładu Technologii Tłuszczów i Koncentratów Spożywczych na Wydziale Nauk o Żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. n.med. Wacław Kuczmik, Katedra i Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
 • dr hab. Bartłomiej W. Loster, Instytut Stomatologii, Katedra i Zakład Ortodoncji Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie
 • dr hab. inż. Mirosław Miller, Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur PAN we Wrocławiu
 • dr hab. inż. Grzegorz Jacek Nalepa, Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji, AGH w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik, Wydział Chemiczny Politechnika Gdańska
 • prof. nadzw. dr hab. n. med.Tadeusz Pietrucha, Zakład Biotechnologii Medycznej, Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • prof. dr hab. Józef Pociecha, Kierownik Zakładu Statystyki Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Tomasz Rachwał, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Leszek Romanowski, Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im.Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Traumatologi, Ortopedii i Chirurgii Ręki
 • prof. dr inż. Andrzej Ruciński, University of New Hampshire, Department of Electrical and Computer Engineering / Space Science Center
 • prof. dr. hab. Wiesław Stręk, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych, Polska Akademia Nauk we Wrocławiu
 • prof. dr hab. inż., Profesor Honorowy Politechniki Śląskiej, Andrzej Świerniak Politechnika Śląska, Instytut Automatyki


Gala Ambasadorów Kongresów Polskich podsumowująca działania programu w 2014 roku oraz wręczenie tytułów odbędzie się 25 września br. w Kielcach.

Do góry