en
en
Kontakt

Wirtualne VIII Forum POT-ROT-LOT już za nami!

Od lewej: Arkadiusz Osipiuk, Renata Pawłowska-Maciak, Teresa Buczak, Jacek Janowski

Spotkania w specjalnej formule przedstawicieli Polskiej Organizacji Turystycznej, regionalnych oraz lokalnych organizacji turystycznych to doskonała okazja do omówienia dotychczasowych i przyszłych działań na rzecz promocji polskiej turystyki, zarówno na rynku krajowym jak i poza granicami Polski.

Tegoroczne Forum z powodu pandemii Covid19 musiało przybrać wyjątkową, wirtualną formułę – część osób związana z POT mogła wystąpić w specjalnym studio, a pozostali uczestnicy, w tym przedstawiciele ROT-ów, LOT-ów czy Zagranicznych Ośrodków POT łączyli się zdalnie. Dzięki tym nowoczesnym technologiom, nawet w tak specyficznych, pandemicznych warunkach udało się przeprowadzić ożywione dyskusje, przeprowadzić owocne warsztaty czy wygłosić interesujące przemówienia.

VIII Forum POT-ROT-LOT otworzył prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta. Na spotkaniu podsumowano ostatnie, trudne dla branży miesiące, omówiono aktualną sytuację oraz możliwe działania zmierzające do poprawy kondycji i odbudowy turystyki.

Dyrektorzy POT przedstawili założenia strategiczne do planu działań marketingowych na rok 2021 oraz omówili niektóre kampanie POT na rynkach zagranicznych oraz na rynku krajowym. W programie znaleźć można było prezentacje dotyczące m.in. realizowanej wspólnie z regionami kampanii „Odpoczywaj w Polsce”.

Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej Anna Salamończyk-Mochel i wicedyrektor Oddziału Zamiejscowego POT w Wieliczce przedstawili prezentację na temat aktualnego statusu programu Polski Bon Turystyczny, a dyrektor Departamentu Komunikacji Internetowej w wystąpieniu pod hasłem „Online during lockdown” pokazała, że nawet w czasie pandemii można prowadzić skuteczne mini-kampanie w mediach społecznościowych.

Rozmawiano również o modernizacji i wymianie dotychczasowej turystycznej infrastruktury informacyjnej oraz konsekwencjach pandemii dla turystyki przyjazdowej do Polski na podstawie wpływu koronawirusa na rynek turystyczny Niemiec. Każdy z poruszonych podczas Forum tematów był rozwijany w późniejszej dyskusji. 

 

 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT
 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT
 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT
 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT
 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT
 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT
 • VIII Forum POT-ROT-LOT
  VIII Forum POT-ROT-LOT

fot. Grain Space

Do góry