en
en

VI Forum POT-ROT-LOT w Krakowie

Przemówienie Prezesa POT na VI Forum POT-ROT-LOT

Już po raz szósty Polska Organizacja Turystyczna spotkała się z przedstawicielami Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz największych polskich miast. Tym razem Forum POT-ROT-LOT odbyło się w dniach 29-30 października w Krakowie. Współorganizatorem była Małopolska Organizacja Turystyczna.

Spotkanie przedstawicieli instytucji zajmujących się promocją Polski na szczeblu ogólnokrajowym, regionalnym i lokalnym to doskonała okazja to dyskusji na temat przyszłych działań na rzecz promocji polskiej turystyki, zarówno w kraju jak i za granicą.

– Forum POT-ROT-LOT to bardzo ważne coroczne spotkanie branży turystycznej, którego celem jest wymiana doświadczeń, podsumowanie roku oraz zaplanowanie wspólnych działań na przyszły rok. Takie spotkania są bardzo potrzebne i jestem przekonany, że zarówno zaplanowane punkty programu, jak i te nieoficjalne rozmowy wpłyną pozytywnie na rozwój dalszej współpracy, co zaowocuje jeszcze większą liczbą turystów przyjeżdżających do Polski – powiedział prezes POT Robert Andrzejczyk.

Program tegorocznego Forum zawierał wystąpienia, panele i warsztaty. Dyrektorzy POT przedstawili założenia do planu działań marketingowych na rok 2019 oraz omówili kampanie POT na rynkach zagranicznych. W programie znaleźć można było prezentacje dotyczące nowoczesnych form przekazu. W spotkaniu wzięła udział zwyciężczyni Turystycznych Mistrzostw Blogerów – Alicja Rapsiewicz. Autorka bloga Los Wiaheros prowadziła warsztaty, podczas których mówiła jak współpracować z blogerami przy promocji produktów turystycznych. Podczas Forum głos zabrał także prof. Jacek Borzyszkowski, który opowiadał o praktycznych działaniach na rzecz wspierania i rozwoju aktywności turystycznej seniorów. W trakcie Forum wystąpienie na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji miała także Ewa Pawlak-Lewandowska, Dyrektor Departamentu Turystyki w MSiT.

Forum to również okazja poznania charakterystyki rynków zagranicznych, które POT obejmuje promocją. W Krakowie obecni byli dyrektorzy Zagranicznych Ośrodków POT, dzięki czemu przedstawiciele regionalnych i lokalnych organizacji mieli okazję do rozmowy na temat wspólnych działań na konkretnych rynkach.

– Spotkania warsztatowe z dyrektorami ZOPOT to dla nas kluczowy moment w roku, kiedy możemy podsumować sobie to, co udało nam się zrealizować, ocenić efektywność i wyciągnąć wnioski, a później zaplanować działania na kolejny rok. Rozmawiamy o tematach istotnych dla naszych regionów, o tym jak nasze priorytety wpisują się w potrzeby rynkowe poszczególnych krajów. Do tego dobieramy najskuteczniejsze narzędzia i bardzo indywidualnie ze wszystkimi ośrodkami ustalamy, jak kreować markę  Polska, poprzez najbardziej reprezentatywne dla regionów produkty i oferty – podsumowała dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Krystyna Hartenberger-Pater.

 

 

 

Do góry