en
en
Kontakt

POT pozyskała środki unijne na promocję turystyki wiejskiej

POT pozyskała środki unijne na promocję turystyki wiejskiej

Projekt POT zrealizowany ze środków unijnych ma na celu identyfikację, upowszechnianie i promocję dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Przyczyni się do stworzenia markowych produktów turystyki wiejskiej i ich komercjalizacji, a co za tym idzie do efektywnego wykorzystania potencjału obszaru produktowego w regionach wiejskich. Jego celem jest także upowszechnianie wysokich standardów wiejskiej bazy recepcyjnej i jakości świadczonych usług, a także aktywizacja mieszkańców wsi oraz wymiana doświadczeń.

– W ramach projektu przeprowadzony zostanie ogólnopolski konkurs wyłaniający między innymi najlepsze gospodarstwa agroturystyczne, oferty wypoczynkowe proponowane przez rolników i szlaki kulinarne na terenach wiejskich. Nowością z pewnością jest fakt, że do udziału w kampanii promującej wypoczynek na polskiej wsi, zaproszeni zostaną czołowi blogerzy specjalizujący się w tematyce turystycznej – mówi minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Polska Organizacja Turystyczna będzie promować wyłonione markowe produkty turystyki wiejskiej w mediach społecznościowych i w wybranych mediach ogólnopolskich. Kampania będzie także realizowana za granicą na rynkach, na których działają placówki Polskiej Organizacji Turystycznej. Termin realizacji programu to maj - wrzesień 2018 r. Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego przyznanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

– Cieszy nas, iż Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi bardzo mocno rozwija swoją działalność w sektorze turystycznym, w tym w targach zagranicznych. POT służy tutaj swoją wiedzą i doświadczeniem. Przyznanie dofinansowania jest dla nas jasnym sygnałem, iż MRiRW priorytetowo traktuje turystykę na obszarach wiejskich oraz formą docenienia profesjonalizmu naszej organizacji – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk

 Cele szczegółowe programu to:

LKF_0312 - Kopia.jpg

· identyfikacja dobrych praktyk poprzez przeprowadzenie konkursu dotyczącego turystyki na obszarach wiejskich i wyłaniającego najlepsze praktyki;

· upowszechnienie poprzez komunikację i promocję najlepszych przykładów dobrych praktyk związanych z turystyką wiejską;

· rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad przygotowania  innowacyjnych rozwiązań związanych z tworzeniem ofert w turystyce wiejskiej.

 Realizacja programu podzielona zostanie na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk

1. Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:

· wypoczynek u rolnika

· wypoczynek na wsi

· oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej

· oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich

2. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas gali

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu). Działania promocyjne będą prowadzone
za pomocą narzędzi:

1. Promocja w Internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe

2. Publikacje

3. Media elektroniczne prowadzone przez POT

ziolowy_zakaatek_koryciny - Kopia.JPG

Do góry