en
en
Kontakt

Chiny, Indie i Japonia to rynki, których cechą wspólną jest potencjał jaki stanowią dla turystyki przyjazdowej do Polski. W przeciwieństwie do rynków europejskich, które tworzyły się na tym samym gruncie kulturowym, każdy z tych krajów to odrębna kultura, historia, tradycja i estetyka. Dlatego też działania - w tym przekaz i jego forma wizualna - muszą być projektowane indywidualnie dla każdego z rynków.

Równocześnie warto zauważyć, iż podróże do Europy to wyraz statusu i prestiżu, a nawet mody (moda kreowana przez Bollywood w Indiach). Dlatego produkty turystyczne oferowane na poszczególnych rynkach będą podobne i zawierają się w obszarze turystyki miejskiej i kulturowej. Polska to kraj różnorodny, inny od pozostałych, z niezniszczonym charakterem, osobowością, naturą i żywą historią. Polska jest pełna kontrastów, indywidualizmu, pasji i energii. Wszystko to sprawia, że wizyta w Polsce nigdy nie jest czymś banalnym, standardowym, zapada na długo w pamięć i może stać się czymś modnym.

W dniu 28 grudnia 2012r. Polska Organizacja Turystyczna podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie projektu „Lubię Polskę!", którego głównym celem jest przedstawienie oferty turystycznej Polski na arenie państw azjatyckich – Chin, Indii oraz Japonii. Dofinansowanie w ramach 6. Osi priorytetowej „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym", Działanie 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski", w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 wyniosło 50 000 000 PLN.

Celem projektu „Lubię Polskę!" jest poprawa pozycji konkurencyjnej Polski na rynkach azjatyckich. Realizacja projektu pozytywnie wpłynie na poziom przyjazdów i wydatki turystów zagranicznych, a tym samym zwiększy eksport polskich usług i pozytywnie wpłynie na bilans handlowy kraju. Stworzy także nowe możliwości rozwoju dla podmiotów branży turystycznej w Polsce.

Polska Organizacja Turystyczna zakłada również, iż realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia spójnego przekazu wiedzy z zakresu działań marketingowych w turystyce dla podmiotów działających w kraju i zagranicą, na rzecz rozwoju turystyki w Polsce. Zaplanowane w ramach projektu „Lubię Polskę!" działania wpłyną na poprawę jakości komunikacji (przekazu informacji) i obsługi turystów oraz podniesienie poziomu jakości i skuteczności działań promocyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik przekazu.


Projekt „Lubię Polskę!" jest skierowany do następujących grup docelowych:

  • Konsumenci to mieszkańcy Chin, Indii i Japonii często podróżujący i wydający środki na podróże zagraniczne. W ramach projektu przewidziane jest docieranie do konsumentów bezpośrednio –poprzez przekazy reklamowe w mediach masowych, oraz pośrednio – poprzez zawodowych pośredników z branży turystycznej i dziennikarzy.
  • Przedstawiciele branży turystycznej - Działania skierowane do touroperatorów mają pokazać, że Polska może być tą destynacją, gdzie zaczyna się, bądź kończy podróż do Europy. Dotychczas przeprowadzone badania na rynkach objętych kampanią pokazują, że ci którzy odwiedzili już nasz kraj, są z tego pobytu bardzo zadowoleni. Ponadto deklarują chęć rekomendacji swojej rodzinie, przyjaciołom i znajomym. Ponieważ rola pośrednika, jakim jest biuro podróży, agent turystyczny czy touroperator, jest wciąż znacząca z powodów proceduralnych, należy uznać, że ten kanał dystrybucji informacji będzie miał istotny wpływ na zainteresowanie Polską jako celem podróży.
  • Równolegle prowadzone będą działania w zakresie przemysłu spotkań. Grupą docelową będą tutaj organizatorzy konferencji i kongresów. Polska już dzisiaj to kraj cieszący się zainteresowaniem chińskich delegacji biznesowych odwiedzających Europę. Wraz z rozwojem wymiany gospodarczej liczba przyjazdów biznesowych do Polski będzie ulegała zmianie – w kierunku wzrostu.
  • Przedstawiciele mediów – to grupa osób, do których należą dziennikarze i osoby opiniotwórcze. Grupa pośredników, przez których trafia do konsumenta komunikat o polskich produktach turystycznych. To także grupa kształtująca wizerunek danej destynacji.
  • Wyodrębnione grupy odbiorców - producenci filmów bollywoodzkich - stanowią bardzo wpływową grupę opiniotwórczą, która może nie tylko być źródłem przychodów dla polskich partnerów (hotele, restauracje, transport, branża filmowa i studia produkcyjne), ale także korzystnie wpływać na wizerunek Polski w oczach turystów z Indii.
Do góry