en
en

Celem operacji " Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich"  było zidentyfikowanie, rozpowszechnienie i rekomendowanie dobrych praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce.

Cel ten został osiągnięty poprzez organizację nowego konkursu związanego z dobrymi praktykami w turystyce na ww. obszarach. Dzięki konkursowi stworzono pierwszy w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Zebrane doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi stały się dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczynił się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu.

Partnerem KSOW w ramach  operacji była Polska Organizacja Turystyczna (POT) w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2018-2019 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Umowa na realizacji operacji została zawarta: 2.05.2018

Data zakończenia realizacji zakresu rzeczowego operacji: 30.09.2018

Operacja podzielona zostanie szczegółowo na II etapy:

Etap I – identyfikacja dobrych praktyk

  1. Przeprowadzenie konkursu w kategoriach:
  • wypoczynek u rolnika
  • wypoczynek na wsi
  • oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej
  • oferta szlaków kulinarnych na terenach wiejskich
  1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas konferencji prasowej

Etap II – rozpowszechnienie i promocja zidentyfikowanych dobrych praktyk (działania promocyjne dla laureatów konkursu).

Działania promocyjne były  prowadzone za pomocą narzędzi:

  1. Promocja w internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe
  2. Publikacja
  3. Media elektroniczne prowadzone przez POT

Materiały opracowane na zlecenie POT w ramach projektu dostępne są na stronie: https://nawsinajlepiej.polska.travel/

Operacja pn. „Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. KSOW jako instytucja wspierająca rozwój obszarów wiejskich organizuje nabór podmiotów zainteresowanych współpracą w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. W ten sposób możesz zaprezentować swoją działalność potencjalnym partnerom. Sprawdź, jak łatwo to zrobić, korzystając ze strony KSOW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) wspiera również projekty związane z tworzeniem oferty turystycznej na wsi. Zobacz, jak możesz skorzystać z PROW.

ksow.jpg

Do góry