en
en
Kontakt

Program Promocji Usług Prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna jest partnerem projektu Branżowego Programu Promocji dla sektora usług prozdrowotnych w ramach wdrażania poddziałania 3.3.2: Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki Brand, zgodnie z umową nr II/559/P/50005/200/DPE/16 z dnia 20 września 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami. Dzięki zawarciu aneksu nr 4 z dn. 28.10.2019 roku do ww. kontraktu, została zwiększona wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.878.926, 50 zł i obecnie pozostaje na poziomie 8 753 926,50 zł. Jednocześnie, prolongowany został okres jego realizacji merytorycznej do końca 2022 r. oraz finansowej- do 31 stycznia 2023 r. Ostatnia zmiana umowy nastąpiła 26 sierpnia 2020 r. na mocy Aneksu nr 5, w którym urealnione zostały terminy imprez targowych i wskazane nowe wydarzenia w założeniach Koncepcji Programu Promocji Usług Prozdrowotnych. Ponadto, ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid- 19,  uwzględniono rynki państw sąsiednich, zapewniających możliwie najbardziej dogodną formę komunikacji.

Obsługą przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach wdrażania poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.pl. Działania PARP w ww. zakresie obejmują czynności związane z przeprowadzaniem naborów wniosków, ich oceną, decyzją o przyznawaniu wysokości dofinansowania oraz rozliczaniu. Wsparcie finansowe przewidywane dla MŚP w tym poddziałaniu odbywa się w ramach osobnej puli środków dedykowanych wszystkim przedsiębiorcom w obszarze 12 branżowych programów.

Szczegółowy program promocji usług prozdrowotnych został opracowany przez Polską Organizację Turystyczną w oparciu o konsultacje z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne, równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotną na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi.

Zgodnie z założeniami programu i postanowieniami umowy, nadrzędnym celem pozostaje promocja polskiego sektora usług prozdrowotnych na wybranych, perspektywicznych rynkach zagranicznych: Ukraina, Norwegia, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Czechy, Węgry, Niemcy, Szwecja, Finlandia.

Kluczowymi narzędziami wybranymi do realizacji zadań w ramach projektu były dotychczas: imprezy targowe, organizacja warsztatów branżowych oraz podróży studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i potencjalnych kontrahentów, zakup raportów i usług eksperckich na potrzeby branży, prowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościowych, wydanie folderu tematycznego oraz produkcja i postprodukcja filmu promującego polskie usługi prozdrowotne.

W związku z utrzymującą się tendencją znacznego zainteresowania polską ofertą prozdrowotną na rynkach objętych projektem, na 2022 rok zaplanowano organizację narodowych stoisk informacyjno- promocyjnych  w obszarze usług prozdrowotnych, zgodnie z poniższym wykazem:

L.p.

NAZWA TARGÓW

MIEJSCE WYDARZENIA

TERMIN WYDARZENIA

1.

International Tourism Exhibition

Budapeszt, Węgry

03-06.03.2022

2.

Arabian Travel Market

Dubaj, ZEA

09-12.05.2022

3.

Kazakhstan International Healthcare Exhibition

Ałmaty, Kazachstan

18-20.05.2022

4.

Global Health Exhibition

Riyadh, Arabia Saudyjska

09- 11.10.2022

5.

I love me

Helsinki, Finlandia

21-23.10.2022

6.

Rehaprotex

Brno, Czechy

01-04.11.2022

7.

Allt för Hälsan

Sztokholm, Szwecja

11-13.11.2022

8.

Medica

Düsseldorf, Niemcy

14-17.11.2022

Podczas ww. imprez, zgodnie z załącznikiem Minimalne standardy działań w ramach branżowych programów promocji zapewniające wysoką jakość projektu, stanowiącym integralną część obowiązującej umowy, POT udostępnia przedsiębiorcom wspólną przestrzeń do spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami, umożliwia wyeksponowanie materiałów informacyjno- promocyjnych oraz wyświetlanie filmów reklamowych, zapewnia podstawowe artykuły spożywcze, obecność eksperta udzielającego informacji o tematyce prozdrowotnej, a także hostess, atrakcje na stoisku wystawienniczym, przygotowanie relacji filmowej i fotograficznej.

Do pobrania:

 

Do góry