en
en
Kontakt

Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków na dofinansowanie udziału w programie promocji 12 branż w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Nabór wniosków rozpoczyna się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków na dofinansowanie udziału w programie promocji 12 branż w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Nabór wniosków rozpoczyna się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2016 r.

Udział w programie jest szansą dla przedsiębiorstw, które chcą promować swoje usługi poza granicami Polski aby pozyskać nowych zagranicznych klientów biznesowych lub indywidualnych.Program będzie trwał przez 3 lata. W sumie w podziałaniu tym przewidziano alokację 90 mln euro. Pula środków dostępna w pierwszym ogłoszonym konkursie wynosi 100 mln złotych. Fundusze z Programu Inteligentny Rozwój przyznawać będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjentami program mogą być MŚP typu placówki medyczne oraz przedsiębiorstwa turystyczne posiadających ofertę w obszarze usług prozdrowotnych.

W szczególności należą do nich:

  • touroperatorzy i inni specjalistyczni pośrednicy,
  • hotele typu welness&spa,
  • obiekty sanatoryjne,
  • kliniki, szpitale.

Wysokość dofinansowania wynosi max 1 000 000 zł:
• 60% dla średniego przedsiębiorstwa
• 75% dla małego przedsiębiorstwa
• 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
• 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

Wdrażanie Program promocji usług prozdrowotnych będzie odbywał się równolegle poprzez:
• Działania ogólno-wizerunkowe realizowane przez Polską Organizację Turystyczną polegające na prowadzeniu wielonarzędziowej kampanii promocyjnych, których celem jest prezentacja Polski jako najlepszej destynacji na świecie świadczącej usługi prozdrowotne na najwyższym poziomie i w konkurencyjnej cenie.
• Działania własne przedsiębiorców, którzy w wyniku konkursu otrzymali dofinansowania z PARP

W związku z wykluczeniem promocji na wewnętrznym rynku UE, rynki zagraniczne na których będą prowadzone działania promocyjne obejmują: Rosję, Ukrainę, Norwegię, USA oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:
- wynajem, budowę i obsługę stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie;
- usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
- szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;
- podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;
- transport i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych;
- rezerwacje miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjne za udział w targach oraz na wpis do katalogu targowego;
- organizację stoiska wystawowego na targach lub wystawie;
- reklama w mediach targowych;
- udział w seminariach, kongresach i konferencjach;
- organizację pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej;
- działania informacyjno-promocyjne projektu;
-ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz działań promocyjnych podlegających dofinansowaniu znajdują się w Regulaminie konkursu (Dokumntacja konkursowa poniżej).

Zainteresowane podmioty zachęcamy do kontaktu: beata.wachowska@pot.gov.pl i wzięcie udziału w jednej z 5 sesji informacyjno – warsztatowej, w której będziemy szczegółowo omawiać Program.

Więcej szczegółów na stronach poniżej:

Ogłoszenie o konkursie

Harmonogram naborów na 2016 rok

Branżowe programy promocji

Dokumentacja konkursowa

Do góry