en
en
Kontakt

Turystyka zdrowotna na MITT w Moskwie

W marcu odbyła się kolejna edycja targów MITT Moskwa 2017. W imprezie uczestniczyło ponad 1600 firm ze 182 krajów i regionów świata. Organizatorzy szacują, że targi odwiedziło ponad 30 000 osób, w tym w większości przedstawiciele rosyjskiego przemysłu turystycznego. Prawie od początku istnienia imprezy uczestniczy w niej Polska Organizacja Turystyczna, w tym roku wspólnie z Lubelską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, Miastem Kraków, biurem Furnel Travel International oraz biurem Mazowian Travel.
Czytaj więcej

Program Promocji Usług Prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna jest realizatorem programu promocji usług prozdrowotnych. Ministerstwo Gospodarki wskazało POT jako partnera - realizatora w/w programu, na podstawie analizy dokonanej m.in. w oparciu o kompetencje i zakres swojej działalności statutowej. Na wybór ten miało również wpływ doświadczenie jakie posiada Polska Organizacja Turystyczna we wdrażaniu m.in. projektów „Promujmy Polskę Razem” i „Lubię Polskę!” finansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w okresie 2009 – 2015.
Czytaj więcej

Wstępne wyniki naboru

Śpieszymy donieść, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - po zamknięciu okresu składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. (05.08.) ogłosiła ich strukturę. Spośród 502 złożonych wniosków, 45 stanowią te z sektora usług prozdrowotnych. Przypominamy, że Polska Organizacja Turystyczna jest operatorem programu promocji usług prozdrowotnych.

POT operatorem Programu - umowa podpisana

21 września 2016 roku Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Rozwoju podpisały umowę o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu ”Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki”- Brand. W ramach tej umowy Polska Organizacja Turystyczne, jako Operator Programu Promocji Usług Prozdrowotnych będzie wdrażała kolejny projekt finansowany ze środków unijnych - tym razem jako partner w projekcie Ministerstwa Rozwoju.
Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków na dofinansowanie udziału w programie promocji 12 branż w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Nabór wniosków rozpoczyna się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2016 r.
Czytaj więcej

Koncepcja Programu Promocji Usług Prozdrowotnych

Koncepcja programu promocji usług prozdrowotnych została opracowana przez Polską Organizacje Turystyczną w oparciu o konsultację z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne, równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotna na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wśród nich znaleźli się m.in. członkowie konsorcjum „Zdrowie, Uroda”, członkowie Forum Turystyki Przyjazdowej współpracujący z Polska Organizacja Turystyczna ramach dużych wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w Polsce i za granicą.
Czytaj więcej
Do góry