en
en
Kontakt

Turystyka zdrowotna na MITT w Moskwie

W marcu odbyła się kolejna edycja targów MITT Moskwa 2017. W imprezie uczestniczyło ponad 1600 firm ze 182 krajów i regionów świata. Organizatorzy szacują, że targi odwiedziło ponad 30 000 osób, w tym w większości przedstawiciele rosyjskiego przemysłu turystycznego. Prawie od początku istnienia imprezy uczestniczy w niej Polska Organizacja Turystyczna, w tym roku wspólnie z Lubelską Organizacją Turystyczną, Małopolską Organizacją Turystyczną, Miastem Kraków, biurem Furnel Travel International oraz biurem Mazowian Travel.
Czytaj więcej

Program Promocji Usług Prozdrowotnych

Polska Organizacja Turystyczna jest partnerem projektu Branżowego Programu Promocji dla sektora usług prozdrowotnych w ramach wdrażania poddziałania 3.3.2: Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki Brand, zgodnie z umową nr II/559/P/50005/200/DPE/16 z dnia 20 września 2016 roku wraz z późniejszymi zmianami. Dzięki zawarciu aneksu nr 4 z dn. 28.10.2019 roku do ww. kontraktu, została zwiększona wartość przedsięwzięcia o kwotę 1.878.926, 50 zł i obecnie pozostaje na poziomie 8 753 926,50 zł. Jednocześnie, prolongowany został okres jego realizacji merytorycznej do końca 2022 r. oraz finansowej- do 31 stycznia 2023 r. Ostatnia zmiana umowy nastąpiła 26 sierpnia 2020 r. na mocy Aneksu nr 5, w którym urealnione zostały terminy imprez targowych i wskazane nowe wydarzenia w założeniach Koncepcji Programu Promocji Usług Prozdrowotnych. Ponadto, ze względu na sytuację związaną z pandemią Covid- 19,  uwzględniono rynki państw sąsiednich, zapewniających możliwie najbardziej dogodną formę komunikacji. Obsługą przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w programie zajmuje się Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach wdrażania poddziałania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to brand.pl. Działania PARP w ww. zakresie obejmują czynności związane z przeprowadzaniem naborów wniosków, ich oceną, decyzją o przyznawaniu wysokości dofinansowania oraz rozliczaniu. Wsparcie finansowe przewidywane dla MŚP w tym poddziałaniu odbywa się w ramach osobnej puli środków dedykowanych wszystkim przedsiębiorcom w obszarze 12 branżowych programów. Szczegółowy program promocji usług prozdrowotnych został opracowany przez Polską Organizację Turystyczną w oparciu o konsultacje z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne, równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotną na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Zgodnie z założeniami programu i postanowieniami umowy, nadrzędnym celem pozostaje promocja polskiego sektora usług prozdrowotnych na wybranych, perspektywicznych rynkach zagranicznych: Ukraina, Norwegia, Rosja, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kazachstan, Arabia Saudyjska, Czechy, Węgry, Niemcy, Szwecja, Finlandia. Kluczowymi narzędziami wybranymi do realizacji zadań w ramach projektu były dotychczas: imprezy targowe, organizacja warsztatów branżowych oraz podróży studyjnych dla zagranicznych dziennikarzy i potencjalnych kontrahentów, zakup raportów i usług eksperckich na potrzeby branży, prowadzenie kampanii promocyjnej w Internecie i w mediach społecznościowych, wydanie folderu tematycznego oraz produkcja i postprodukcja filmu promującego polskie usługi prozdrowotne. W związku z utrzymującą się tendencją znacznego zainteresowania polską ofertą prozdrowotną na rynkach objętych projektem, na 2022 rok zaplanowano organizację narodowych stoisk informacyjno- promocyjnych  w obszarze usług prozdrowotnych, zgodnie z poniższym wykazem: L.p. NAZWA TARGÓW MIEJSCE WYDARZENIA TERMIN WYDARZENIA 1. International Tourism Exhibition Budapeszt, Węgry 03-06.03.2022 2. Arabian Travel Market Dubaj, ZEA 09-12.05.2022 3. Kazakhstan International Healthcare Exhibition Ałmaty, Kazachstan 18-20.05.2022 4. Global Health Exhibition Riyadh, Arabia Saudyjska 09- 11.10.2022 5. I love me Helsinki, Finlandia 21-23.10.2022 6. Rehaprotex Brno, Czechy 01-04.11.2022 7. Allt för Hälsan Sztokholm, Szwecja 11-13.11.2022 8. Medica Düsseldorf, Niemcy 14-17.11.2022 Podczas ww. imprez, zgodnie z załącznikiem Minimalne standardy działań w ramach branżowych programów promocji zapewniające wysoką jakość projektu, stanowiącym integralną część obowiązującej umowy, POT udostępnia przedsiębiorcom wspólną przestrzeń do spotkań biznesowych z potencjalnymi kontrahentami, umożliwia wyeksponowanie materiałów informacyjno- promocyjnych oraz wyświetlanie filmów reklamowych, zapewnia podstawowe artykuły spożywcze, obecność eksperta udzielającego informacji o tematyce prozdrowotnej, a także hostess, atrakcje na stoisku wystawienniczym, przygotowanie relacji filmowej i fotograficznej. Do pobrania: Cel i zakres poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych– Go to Brand” oraz warunki uzyskania dofinansowania  

Wstępne wyniki naboru

Śpieszymy donieść, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - po zamknięciu okresu składania wniosków o dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. (05.08.) ogłosiła ich strukturę. Spośród 502 złożonych wniosków, 45 stanowią te z sektora usług prozdrowotnych. Przypominamy, że Polska Organizacja Turystyczna jest operatorem programu promocji usług prozdrowotnych.

POT operatorem Programu - umowa podpisana

21 września 2016 roku Polska Organizacja Turystyczna oraz Ministerstwo Rozwoju podpisały umowę o partnerstwie przy wspólnej realizacji projektu ”Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe- Marka Polskiej Gospodarki”- Brand. W ramach tej umowy Polska Organizacja Turystyczne, jako Operator Programu Promocji Usług Prozdrowotnych będzie wdrażała kolejny projekt finansowany ze środków unijnych - tym razem jako partner w projekcie Ministerstwa Rozwoju.
Czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs wniosków na dofinansowanie udziału w programie promocji 12 branż w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój. Jedną z 12 branż, które zostały wskazane w opisie konkursu jest sektor usług prozdrowotnych. Nabór wniosków rozpoczyna się 24 czerwca i potrwa do 5 sierpnia 2016 r.
Czytaj więcej

Koncepcja Programu Promocji Usług Prozdrowotnych

Koncepcja programu promocji usług prozdrowotnych została opracowana przez Polską Organizacje Turystyczną w oparciu o konsultację z polskimi przedsiębiorcami świadczącymi usługi prozdrowotne, równocześnie potencjalnymi beneficjentami tego programu, organizacjami wspierającymi działalność prozdrowotna na rynku polskim oraz z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi. Wśród nich znaleźli się m.in. członkowie konsorcjum „Zdrowie, Uroda”, członkowie Forum Turystyki Przyjazdowej współpracujący z Polska Organizacja Turystyczna ramach dużych wspólnych przedsięwzięć promocyjnych w Polsce i za granicą.
Czytaj więcej
Do góry