en
en

Sprawozdania 6.4 PO IG

Sprawozdania roczne i okresowe z realizacji Działania 6.4 PO IG "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2008 r.

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2008 r.

Sprawozdanie roczne za 2008 r.

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2009 r.

Sprawozdanie okresowe za II półrocze 2009 r.

Sprawozdanie roczne za 2009 r.

Od 2010 r. sprawozdanie za II półrocze stanowi część sprowozdania rocznego

Sprawozdanie okresowe za I półrocze 2010 r.

Sprawozdanie roczne za 2010 r.

Sprawozdanie roczne za 2011 r.

Do góry