en
en
Kontakt

O Działaniu 6.4 PO IG

Działanie 6.4.

Jaka jest kwota środków przyznanych na Działanie 6.4 PO IG?

138 mln euro (w tym 117,3 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

UWAGA: Wartość projektów złożonych w ramach zakończonego w dniu 30 maja 2008 r. naboru wielokrotnie przewyższyła wartość alokacji dla tego Działania. W najbliższych latach nie są przewidywane już kolejne rundy aplikacyjne. W przypadku gdyby sytuacja ta uległa zmianie, stosowana informacja zostanie zamieszczona na niniejszej stronie internetowej.

Dla kogo przeznaczona jest dotacja?

Jednostki samorządu terytorialnego i instytucje im podległe, jednostki administracji rządowej i instytucje im podległe, instytucje otoczenia biznesu, izby gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia non-profit działające na rzecz sektora turystycznego oraz przedsiębiorcy (pobierz komunikat o włączeniu tej grupy na listę beneficjentów).

Na co przeznaczona jest dotacja?

Wspierane będą:
- kompleksowe ponadregionalne projekty turystyczne o charakterze unikatowym, w tym projekty liniowe i sieciowe obejmujące inwestycje w spójną infrastrukturę produktów turystycznych, w szczególności projekty realizowane w formule partnerstwa kilku podmiotów. Preferowane będą projekty liniowe i sieciowe,

- projekty przewidujące wsparcie dla obiektów stanowiących wyjątkowe atrakcje turystyczne znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii.

Preferowane będą projekty realizujące produkty turystyczne, które ze względu na swoją lokalizację mogą stanowić ofertę turystyczną związaną z miejscem rozgrywek Mistrzostw Europy EURO 2012.
Projekty mogą obejmować również działania promocyjne, ściśle związane z realizowanymi w ramach projektu inwestycjami.

Jaka jest minimalna wartość projektu?

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 mln złotych.

Czego nie można sfinansować?

W ramach projektu nie można dofinansować infrastruktury noclegowej i gastronomicznej.

Czy obecnie można ubiegać się o dotację?

Nabór projektów trwał od 9 kwietnia do 30 maja 2008 r. Wyłonione zostały projekty na całość dostępnej dotacji w ramach Działania 6.4 PO IG.W przypadku uwolnienia środków, informacja o ewentualnym kolejnym naborze projektów zostanie zamieszczona na stronie internetowej POT.

 

klik_przebieg klik_szkolenia     klik_indykatywna

 

Treść ogłoszenia o naborze projektów (do 30 maja 2008 r.)

 

"Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym"
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

Do góry