en
en
Kontakt

Działalność Convention Bureau of Poland


CONVENTION BUREAU OF POLAND

 

1.      Misje

o        Rozwijanie wizerunku promocyjnego Polski jako kraju atrakcyjnego dla organizacji wszelkich form turystyki biznesowej (kongresy, wystawy, targi, podróże służbowe i incentive trips),

o        Promocja Polski jako kraju docelowego dla turystyki motywacyjnej (incentive).

2.       Główne cele podejmowanych działań

o        Integrowanie ofert turystyki biznesowej z pakietami obejmującymi usługi hotelarskie i wszelkimi usługami wykorzystywanymi przez osoby podróżujące w interesach

o        Prowadzenie stałego lobbingu w zakresie turystyki biznesowej poprzez opracowanie i prezentowanie danych statystycznych, przekazywanie informacji o swoich działaniach odpowiednim władzom, prezentowanie turystyki biznesowej w mediach oraz stała obecność na ważnych wydarzeniach takich jak: targi, wystawy, konferencje, kongresy, prezentacje publiczne

o        Zwiększenie  informacji o bazie konferencyjnej (hotele, infrastruktura) i organizatorach tego rodzaju turystyki w prasie branżowej oraz przekazywanie tych danych do instytucji zainteresowanych tą tematyką.

o        Aktywizacja działań 6 miejskich convention bureaus, branży turystycznej i członków Stowarzyszenia "Konferencje i Kongresy w Polsce" w celu przygotowania informacji, katalogów i produktów turystyki biznesowej.

3.       Priorytetowe produkty na wszystkich rynkach

o        Programy imprez motywacyjnych (incentive trips) w Polsce,

o        Kongresy w dużych miastach Polski (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz),

o        Tworzenie pakietów podróży motywacyjnych nastawionych na pobyty weekendowe, oferujących zakwaterowanie w miejskich hotelach 4 i 5-gwiazdkowych i atrakcje kulturalne miasta ,

o        Rozwój rezydencjalnych ośrodków konferencyjnych w łatwo dostępnych miejscowościach wypoczynkowych, co przyczyni się do rozwoju turystyki poza sezonem (pobyty w luksusowych ośrodkach spa i wellness oraz konferencje/seminaria w obiektach zabytkowych),

4.       Priorytetowe narzędzia

o        podróże studyjne do Polski dla dziennikarzy, touroperatorów incentive, zleceniodawców kongresów i ekspertów organizacji międzynarodowych,

o        udział w międzynarodowych targach przemysłu kongresowego,

o        workshopy i seminaria w Polsce i zagranicą,

o        baza danych o zleceniodawcach imprez i  stale aktualizowana baza danych ICCA

o        program Ambasadorów Kongresów Polskich

o        katalog "Poland for Meetings and Incentive Travel”, filmy DVD

o        strona internetowa Convention Bureau of Poland w języku angielskim,

o        wydawnictwa szkoleniowo-metodyczne,

5.       Współpraca w realizacji zadań

o        miejskie convention bureaus (Warszawa, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz),  

o        Profesjonalni Organizatorzy Kongresów tzw. PCOs

o        Stowarzyszenie "Konferencje i Kongresy w Polsce,

o        Ambasadorowie Kongresów Polskich

o        Organizacje międzynarodowe - ICCA, SITE, MPI

o        Fundacja Warsaw Destination Alliance,

o        PLL LOT.

o        Instytucje rządowe, samorządy, hotele i inne

6.       Warunki realizacji zadań  

o        Pełne pokrycie budżetowe na finansowanie zadań określonych w Planie POT na dany rok,

o        umocnienie struktur organizacyjnych - miejskie convention bureaus,

o        rozwój kontaktów pomiędzy Convention Bureau of Poland a organizacjami międzynarodowymi,

o        harmonijna współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się tematyką turystyki biznesowej.

7.       Zagrożenia dla podejmowanych przedsięwzięć

o        niewystarczająca liczba i jakość produktów i infrastruktury turystyki biznesowej na rynku,

o        brak współdziałania środowiska naukowego w realizacji programu Ambasadorów Kongresów Polskich,

o        brak środków finansowych na realizację programu.


Do góry