en
en
Kontakt

MEN_1170x200_2.jpg

Turystyczna Szkoła to projekt Polskiej Organizacji Turystycznej realizowany wspólnie z regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, Polskimi Markami Turystycznymi oraz certyfikowanymi produktami turystycznymi pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jego celem jest wsparcie nauczycieli atrakcyjnymi, interdyscyplinarnymi pomocami dydaktycznymi. W naszej bazie znaleźć można zarówno materiały wideo, audio czy wirtualne spacery, jak i wysokiej jakości teksty źródłowe, karty doświadczeń, quizy czy scenariusze lekcji. Pokazujemy piękne miejsca i fantastyczne atrakcje w myśl zasady: „ucząc bawić, bawiąc uczyć”.

Radia z czasów PRL

Muzeum Życia w PRL

Muzeum Życia w PRL to miejsce, gdzie młode pokolenie oswaja się z przeszłością rodziców, a starsze przypomina sobie jasne i ciemne strony PRL. Muzeum prezentuje wybrane fakty, opowieści a przede wszystkim realia życia w czasach PRL. W ramach Turystycznej Szkoły Muzeum Życia PRL przygotowało archiwalny materiał filmowy o przewidywaniach dotyczących przyszłości oraz galerię eksponatów.
Czytaj więcej
Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku upowszechnia wiedzę o II wojnie światowej oraz służy pielęgnowaniu pamięci o jej ofiarach i bohaterach. To nowoczesny obiekt pod względem formy, a także prowadzonej działalności wystawienniczej, edukacyjnej i badawczej. W ramach Turystycznej szkoły muzeum przygotowało szereg materiałów audio oraz wideo, a także wykłady, karty pracy czy krzyżówki.
Czytaj więcej
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN to nowoczesna instytucja kultury – muzeum historyczne ukazujące 1000 lat dziejów polskich Żydów. W 2016 roku Muzeum POLIN zostało wyróżnione prestiżową nagrodą European Museum of the Year Award 2016. Program wystaw czasowych, działania edukacyjne, konferencje, staże i rezydencje artystyczne sprawiają, iż muzeum stało się ośrodkiem dialogu i krzewienia wiedzy o historii i dziedzictwie żydowskim. W ramach Turystycznej Szkoły muzeum przygotowały pakiet historyczny, na który składają się materiały wideo, w tym wykład i oprowadzanie po historycznej części Warszawy oraz ekspozycja on-line. 
Czytaj więcej
Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego

Muzeum Powstania Warszawskiego powstało w Warszawie z inicjatywy prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Instytucja łączy historię z nowoczesnością, miejsce pamięci ze współczesnymi środkami prezentacji i w ten sposób zakorzenia wydarzenia sprzed ponad 75 lat we współczesnej świadomości narodowej. Muzeum oddaje klimat tamtego czasu, odtwarza atmosferę powstańczej Warszawy i pokazuje nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. Muzeum Powstania Warszawskiego jest laureatem Złotego Certyfikatu Polskiej Organizacji Turystycznej. W ramach Turystycznej Szkoły obiekt przygotował liczne materiały wideo, wirtualne zwiedzanie zarówno w formie tradycyjnej, jak i z przewodnikiem oraz cykl wykładów historycznych. 
Czytaj więcej
Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni

Muzeum Emigracji w Gdyni to instytucja, która opowiada o dziejach wyjazdów i losach Polaków na świecie w ścisłym związku ze współczesnością. Historia emigracji pisze się bowiem każdego dnia. Misją Muzeum Emigracji w Gdyni jest opowiadanie o losach milionów zarówno anonimowych ludzi, jak i tych sławnych, których nazwiska pojawiają się w kontekście wielkich osiągnięć naukowych, sportowych, biznesowych i artystycznych. W ramach Turystycznej Szkoły muzeum przygotowało materiały wideo - świadectwa emigrantów, a także scenariusz warsztatów edukacyjnych.
Czytaj więcej
Gdańsk

Odbudowa miasta z gruzów - Muzeum Gdańska

Gdańsk to miasto z ponad 1000 letnią tradycją, morska stolica Polski i jeden z największych portów nad Bałtykiem. To wyjątkowa metropolia z hanzeatyckim charakterem. Muzeum Gdańska przygotowało do Turystycznej Szkoły wyjątkowe materiały edukacyjne w ramach projektu „Miasto z gruzów. Odbudowa Gdańska oczami świadków". Szczególnie przydać mogą się na lekcjach historii. 
Czytaj więcej
Do góry