en
en

Zmiany w warunkach naboru projektów do Działania 6.4

W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej POIG - Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zmianie ulegają warunki naboru.

W związku z decyzją Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), grono podmiotów uprawnionych do wnioskowania o środki unijne z Działania 6.4 „Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym” zostało rozszerzone o przedsiębiorców. Termin naboru fiszek dla tej grupy beneficjentów został wydłużony i upływa w dniu 30 maja o godzinie 16.00.

Ogłoszenie o naborze

Pobierz komunikat o pomocy publicznej


W związku z tym dla przedsiębiorców obowiązuje nowy formularz fiszki.

Pobierz nowy formularz fiszki 


Do góry