en
en

Złote Logo Polska 2016

270x136_0Gala_Złote_Logo_Polska_2016.jpg

14 grudnia podczas Gali „Złote Logo Polska” w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, po raz piąty  uhonorowane zostały osoby i instytucje mające wpływ na promocję Polski w kraju, ale przede wszystkim poza jego granicami.

0Gala Złote Logo Polska 201614 grudnia podczas Gali „Złote Logo Polska” w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie, po raz piąty zostały uhonorowane osoby i instytucje mające wpływ na promocję Polski w kraju, ale przede wszystkim poza jego granicami.

Podczas uroczystości Dawid Lasek, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki w imieniu Witolda Bańki Ministra Sportu i Turystyki odczytany list. "Polska jest krajem, który może poszczycić się naprawdę wielkimi ludźmi. Postaciami, które sławią nasz kraj w Polsce i za granicą. Organizowana dziś Gala pozwoli nam poznać nazwiska wyjątkowych Polaków i instytucji rozwijających kulturę, gospodarkę, budujących prestiż Polski na wielu płaszczyznach. Polska jest pięknym i dumnym krajem. Dziękuję, że kraj nad Wisłą ma takich reprezentantów w wielu dziedzinach życia" – napisał w liście do uczestników minister Witold Bańka.

- Obecnie w komunikacji marketingowej nie wystarczy reklama tym bardziej, że coraz rzadziej jej wierzymy. Szukamy rekomendacji we wszystkim także w turystyce. Dlatego tak ważny jest przekaz osób oraz instytucji, które są w naszym odbiorze wiarygodne. Zarówno w zakresie inwestycji sprowadzanych do Polski jak i przyjazdów turystów to marka kraju coraz bardziej nabiera na znaczeniu - powiedział Bartłomiej Walas, p.o. prezesa POT.

Tegoroczni Laureaci to:

MICHAŁ LORENC - za dorobek twórczy, który rozbrzmiewa w polskiej kinematografii i dzięki swojej unikatowości jest rozpoznawalny wśród przedstawicieli kolejnych generacji Polaków. 

Stworzył muzykę do ponad stu filmów i seriali, m.in. do "300 mil do nieba" w reżyserii Macieja Dejczera, "Krolla" i "Psów" Władysława Pasikowskiego, "Prowokatora" Krzysztofa Langa, "Pokuszenia" Barbary Sass, "Bandyty" Macieja Dejczara. Komponuje także muzykę do filmów dokumentalnych. Jest trzykrotnym laureatem nagrody Złotych Lwów gdyńskiego festiwalu a w 2016 roku odznaczony Orderem Orła Białego.

PROF. DR HAB GRZEGORZ GOŁEMBSKI - za wybitne osiągnięcia naukowe i nieoceniony wkład w rozwój turystyki w Polsce. Stworzył wyjątkowe miejsce kształcące kadrę turystyczną - Katedrę Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Brał udział w tworzeniu pierwszej strategii marketingowej Polski w sektorze turystycznym.

Profesor Gołembski obchodził w tym roku jubileusz 45-lecia pracy naukowej. Jest kierownikiem Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizuje się między innymi w zagadnieniach ekonomii turystyki oraz wpływu turystyki na rozwój regionalny. W kręgu zainteresowań badawczych profesora Gołembskiego znajdują się również kwestie pomiaru atrakcyjności inwestycyjnej regionów, strategii rozwoju regionalnego oraz roli samorządów terytorialnych w rozwoju turystycznym.

ZESPOŁ PIEŚNI I TAŃCA ŚLĄSK IM. STANISŁAWA HADYNY -  dzięki, któremu czerpiąca z bogatych polskich tradycji i folkloru muzyka rozbrzmiewa na całym świecie i rozsławia nasze dziedzictwo kulturowe (Zespół odwiedził 44 kraje na pięciu kontynentach). Twórczość Zespołu to artystyczny symbol polskiej kultury, który łączy od wielu lat kolejne pokolenia pasją do muzyki i polskich tradycji.

Zespół dał ponad 7 tysięcy koncertów dla ponad 25 milionów widzów. Obecnie w repertuarze znajduje się kilkanaście różnorodnych form artystycznych - od wielkich widowisk przynoszących barwną i dynamiczną panoramę folkloru wszystkich regionów kraju, poprzez koncerty edukacyjne, aż po prezentacje muzyki klasycznej i sakralnej. Odznakę odebrał dyrektor Zbigniew Cierniak.

GRUPA KAPITAŁOWA CD PROJEKT S.A. - znana na świecie przede wszystkim jako twórca trylogii gier o Wiedźminie, postaci wzorowanej na bohaterze sagi Andrzeja Sapkowskiego. Gra „Wiedźmin” funkcjonuje w powszechnej świadomości - nawet nie będącej fanami gier publiczności - jako sukces polskiej branży elektronicznej rozrywki - gier wideo. Odznakę odebrał Prezes Zarządu Grupy Adam Kiciński.

FIRMA PESA BYDGOSZCZ SA, której produkty odznaczające się bardzo wysoką jakością potwierdzają wśród użytkowników za granicą polską solidność i innowacyjność. Zastosowanie użytecznych technologicznie zaawansowanych rozwiązań pozycjonuje produkty Pesy w najbardziej nowoczesnym i prekursorskim segmencie tego rynku.

Pesa to lider wśród polskich producentów taboru - pociągi elektryczne i spalinowe, lokomotywy oraz tramwaje, które służą pasażerom we wszystkich regionach Polski, a także za granicą – od szlaków kolejowych Kazachstanu poprzez trasy tramwajowe Moskwy i wielu miast środkowej Europy aż po połączenia regionalne w Czechach, Niemczech i we Włoszech. Odznakę odebrał Ireneusz Sitarski Przewodniczący Rady Nadzorczej PESA Bydgoszcz SA.

CLOUD TECHNOLOGIES SA, za nowatorskie podejście do reklamy internetowej pokazujące polski potencjał w dziedzinie nowych technologii. Spółka jest liderem w segmencie technologii do przetwarzanych w chmurze dużych zbiorów danych.

Cloud technologies realizuje strategię innowacji opartą na narzędziach efektywnie wykorzystujących potencjału mediów internetowych do emisji kampanii reklamowych. W swoim portfelu ma usługi i produkty wykorzystujące technologie przeznaczone dla urządzeń mobilnych oraz z zastosowaniem elementów inteligentnej sieci. Odznakę odebrał Maciej Sawa Szef obszaru Binzes Clodu Technolgies SA

Galę prowadziła Paulina Chylewska a w części artystycznej wystapiła Natasza Urbańska.

Relacja: https://youtu.be/yaneZSe-pNQ

 

Do góry