en
en

"Zastrzeżone logo Convention Bureau of Poland "

Polska Organizacja Turystyczna otrzymała pozytywną decyzję od Urzędu Patentowego RP na przyznanie prawa zastrzeżenia i wyłączności znaku towarowego Convention Bureau of Poland na okres 10 lat. Znak ten jest chroniony prawem zarówno w formie tekstowo-graficznej, jak i samego tekstu.

Polska Organizacja Turystyczna otrzymała pozytywną decyzję od Urzędu Patentowego RP na przyznanie prawa zastrzeżenia i wyłączności znaku towarowego Convention Bureau of Poland na okres 10 lat.

Znak ten jest chroniony prawem zarówno w formie tekstowo-graficznej, jak i samego tekstu.

Oznacza to, że POT uzyskał wyłączność na korzystanie z tego znaku z możliwością przedłużenia okresu obowiązującego.

Wykorzystanie znaku przez osoby trzecie bez zgody Polskiej Organizacji Turystycznej, obok roszczeń cywilnych-odszkodowawczych POT, osoba używająca znaku Convention Bureau of Poland bezprawnie ponosi odpowiedzialność karną, na podstawie Kodeksu Karnego, oraz przepisów karnych ustawy Prawo własności przemysłowej, tj. art. 307 tej ustawy.

 Znak Convention Bureau of Poland

Do góry