en
en

Zarządzanie turystyką w Polsce - konferencja szkoleniowa w Kielcach

270x136_kielce1.jpg

Małgorzata Wilk - Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w POT byli gospodarzami spotkania szkoleniowego, które odbyło się w Kielcach 6 października. „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce” to cykl spotkań organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

kielce1Małgorzata Wilk - Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego oraz Jacek Janowski, wicedyrektor Departamentu Produktu Turystycznego i Współpracy Regionalnej w POT byli gospodarzami spotkania szkoleniowego, które odbyło się w Kielcach 6 października. „Wiedza, produkt i współpraca kluczem do sukcesu w turystyce” to cykl spotkań organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną wspólnie z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi.

Konferencja rozpoczęła się od prezentacji Bartłomieja Walasa, wiceprezesa Polskiej Organizacji Turystycznej nt. marki regionu oraz storytellingu w promocji produktów turystycznych. Zdaniem prezesa Walasa potencjał storytellingu nie jest w pełni wykorzystywany przez branżę turystyczną. Czują go już niektórzy właściciele zamków i pałaców czy kompleksów agroturystycznych, tworząc opowieści o swoich miejsach. Wykorzystują w komunikacji o swoim produkcie stare legendy i pozwalają gościom poczuć magię miejsca.

pawelPaweł Lewandowski, dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Niemczech przedstawił profil niemieckiego turysty i pokazał na co w szczególności zwrócić uwagę przy konstruowaniu oferty na ten rynek.  Turyści z Niemiec stanowią 35% wszystkich przyjeżdżających do Polski a nasz kraj jest w dziesiątce państw, które Niemcy wybierają na wypoczynek. Według Pawła Lewandowskego należy pamiętać, że Niemcy planują urlop z dużym wyprzedzeniem a do Polski przyjeżdżają głównie osoby mające 50 lat. Podkreślił, że 86% Niemców nocuje w hotelu.

Podczas konferencji została także przedstawiona prezentacja nt. Lotniska Radom, pod kątem korzyści dla świętokrzyskiej branży z turystycznej. Iwona Majewska, wicedyrektor Biura Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, autorka Strategii rozwoju turystyki na lata 2014-2020 dla Województwa Świętokrzyskiego omówiła główne  założenia oraz stan wdrażania zapisów Strategii.

kielce2Kolejnym prelegent  Bartosz Wilczyński, ekspert i konsultant w zakresie marketingu miejsc opowiedział o budowaniu marki i wizerunku regionu. Na zakończenie spotkania odbyła się debata regionalna, w czasie której przedstawiciele branży i środowiska turystycznego starali się znaleźć odpowiedź na pytania: czy należy wzmacniać wypracowaną linię marketingową regionu świetokrzyskiego czy też przyszedł czas aby ją zmienić; jakie działania należy podjąć, aby wzmacniać markę regionalną; jak na silnej marce korzystają przedsiębiorcy; czy warto być członkiem Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego i jakie korzyści płyną z członkostwa w Lokalnej Organizacji Turystycznej; jak rozwiązać problem dublujących się kompetencji; ROT-LOT partnerzy czy konkurenci. Debatę moderował dr Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Do góry