en
en

Zapytanie ofertowe na zakup czasu antenowego celem emisji spotu reklamowego.

Zapytanie ofertowe na zakup czasu antenowego celem emisji spotu reklamowego.

obrandowanie_UE
Zapytanie ofertowe na zakup czasu antenowego celem emisji spotu reklamowego.
Zamawiający:
Polska Organizacja Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Przedmiot zamówienia:
Zakup czasu antenowego w wybranych stacjach telewizyjnych na rynku szwedzkim, duńskim, holenderskim i belgijskim.  Działanie realizowane będzie w ramach Projektu „Promujmy Polskę Razem”, mającego na celu rozwój i promocję polskiej turystyki za granicą.
Specyfikacja:
Emisja spotów będzie kontynuacją kampanii „Rejs żaglowca Fryderyk Chopin” przeprowadzonej na wybranych rynkach zagranicznych latem 2010 roku, w ramach projektu 6.3. Promujmy Polskę Razem POIG. Działanie to ma na celu wzmocnienie efektu promocyjnego rejsu na rynku szwedzkim, duńskim, belgijskim i holenderskim.
W związku z powyższym Polska Organizacja Turystyczna zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zakupu czasu antenowego spełniającego kryteria:
  • emisji 30 sekundowego spotu reklamowego o Polsce
  • emisja przez minimum trzy tygodnie w listopadzie i grudniu 2010 roku
  • grupa docelowa 25+, kobiety i mężczyźni
  • zasięg
Termin realizacji zamówienia: listopad i grudzień 2010 roku
Ocenie podlegać będzie:
cena i zasięg
Miejsce i termin złożenia oferty:
W zależności od rynku:
  • Polski Ośrodek informacji Turystycznej w Sztokholmie - rynek szwedzki i duński – p. Marta Woźniak, marta.woźniak@pot.gov.pl, termin do 30 października 2010
  • Polski Ośrodek informacji Turystycznej w Amsterdamie - rynek holenderski – p. Magdalena Stoch, magdalena.stoch@pot.gov.pl, termin do 30 października 2010
  • Polski Ośrodek informacji Turystycznej w Brukseli - rynek belgijski – p. Dominika Szulc, dominika.szulc@pot.gov.pl , termin do 30 października 2010
Zapytania o przedmiot zamówienia:
Rynek szwedzki i duński – p. Marta Woźniak, marta.woźniak@pot.gov.pl
Rynek holenderski – p. Magdalena Stoch, magdalena.stoch@pot.gov.pl
Rynek belgijski – p. Dominika Szulc, dominika.szulc@pot.gov.pl

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Do góry