en
en

Założenia do planu działania POT na rynkach zagranicznych w latach 2017-2018

270x136_do-slidera-ZALOZENIA_4.jpg

Zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi podczas narady w dniach 18-20.04.2016, prezentujemy założenia do planu na lata 2017-2018. W dokumencie zostały uwzględnione sugestie i komentarze dyrektorów ZOPOT, dotyczące możliwości wykorzystania proponowanych przez Departament Strategii tematów przewodnich na poszczególnych rynkach.

do slidera ZALOZENIA 4Zgodnie z konsultacjami przeprowadzonymi podczas narady w dniach 18-20.04.2016, prezentujemy założenia do planu na lata 2017-2018. W dokumencie zostały uwzględnione sugestie i komentarze dyrektorów ZOPOT, dotyczące możliwości wykorzystania proponowanych przez Departament Strategii tematów przewodnich na poszczególnych rynkach.


W latach 2017 i 2018 chcemy skupić uwagę odbiorców na potencjale Polski jako doskonałego miejsca na wypoczynek aktywny, w zgodzie z naturą oraz światowym trendem wellbeing. Równocześnie chcemy kontynuować promocję Polski jako kraju o bogatym dziedzictwie kulturowym. W ostatnich latach promocja wizerunkowa bazowała przede wszystkim na dziedzictwie kulturowym miast i jak pokazują badania są to działania skuteczne - rozpoznawalność polskich miast i przyjazdy do nich wzrastają. Z tego względu w latach 2017-2018 chcemy poszerzyć ten obszar o ofertę takich obiektów jak: zamki, pałace i dworki, znajdujące się poza granicami miast.


W ostatnich latach nastąpił znaczny rozwój infrastruktury turystycznej na potrzeby turystyki rowerowej, pieszej i wodnej. Kontynuacja tego kierunku rozwoju została zapisana w wielu Regionalnych Programach Operacyjnych, które wynikają z przyjętych przez regiony strategii. W nowej perspektywie finansowej UE, szczególny nacisk kładzie się na wykorzystanie obiektów kulturowych na potrzeby rozwoju ruchu turystycznego. Dodatkowo zwraca się uwagę na zachowanie cennego dziedzictwa przyrodniczego poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych na potrzeby turystyczne, w tym przez rozwój ścieżek rowerowych, pieszych, obszarów rekreacyjnych. W wielu programach zostały zapisane także działania mające na celu tworzenie produktów turystycznych, w oparciu o potencjał poszczególnych regionów.


Wyznaczenie wyraźniej linii podziału pomiędzy tematami jest trudne i nieuzasadnione. W świetle wyników badań turyści bardzo chętnie łączą różne formy aktywności podczas wyjazdów urlopowych i pobytu w Polsce. W związku z tym, wskazując trzy główne tematy projektów promocyjnych, pozostawiamy miejsce na kreatywne dostosowanie ich do specyfiki rynków oraz aktualnych trendów w popycie.


Woda
Temat związany ze zdrowym trybem życia (wellbeing), wypoczynkiem, relaksem (SPA&Wellness) i żywnością (EXPO Mediolan) pojawiał się działaniach promocyjnych w ostatnich kilku latach. W kolejnych dwóch latach chcemy poszerzyć go o oferty turystyki aktywnej, wykorzystujące bogate zasoby jakimi Polska dysponuje czyli rzeki (spływy kajakowe, rejsy łodziami mieszkalnymi), jeziora (żeglowanie, spływy kajakowe, rejsy statkami, windsurfing), morze (windsurfing, kitesurfing, żeglowanie). Wśród ofert zasługujących na szczególną uwagę są także uzdrowiska, obiekty SPA & Wellness oraz turystyka medyczna, która będzie również tematem dedykowanego projektu realizowanego ze środków Unii Europejskiej (m.in. w Rosji, Ukrainie, Stanach Zjednoczonych, Norwegii, Niemczech).

Turystyka rowerowa
Rosnąca długość szlaków rowerowych, rozwijająca się infrastruktura związana z turystyką rowerową oraz rosnąca popularność tej formy wypoczynku pozwala prezentować polskie regiony w kontekście turystyki rowerowej. Oferta może dotyczyć zarówno szlaków rowerowych, dzięki którym turyści zwiedzają różne miejsca udostępnione na trasie, jak i wycieczek rowerowych po okolicach. Turystyka rowerowa może być także realizowana na obszarach chronionych, takich jak parki narodowe oraz rezerwaty.


Zamki, pałace i dwory
Podstawę działań wizerunkowych stanowią przede wszystkim miasta i ich dziedzictwo kulturowe. Ogromne znaczenie mają tutaj zamki i pałace – dawne rezydencje królewskie, które zawsze budzą zainteresowanie turystów i stanowią obowiązkowy punkt programu trasy turystycznej. Wykorzystując to zainteresowanie chcemy zachęcić do szerszego prezentowania także tych obiektów, które znajdują się poza głównymi szlakami turystycznymi. W każdym regionie znajdziemy zamki, pałace i dwory, które coraz częściej udostępniane są turystom jako obiekty muzealne, hotele, restauracje, miejsca koncertów i różnego rodzaju pokazów.


Do góry