en
en

XI Gala Ambasadorów Kongresów Polskich

4 listopada 2010 roku w prestiżowych salach Urzędu Miasta Krakowa, Sali Obrad, Kupieckiej i Lea, odbyła się XI Gala Ambasadorów Kongresów Polskich.

Uroczystego otwarcia Gali dokonali Pan Jacek Majchrowski, Prezydenta Miasta Krakowa wraz z głównymi organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Panem Bartłomiejem Walasem, Wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Panem Piotrem Wilczkiem, Prezesem Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce.

4 listopada 2010 roku w prestiżowych salach Urzędu Miasta Krakowa, Sali Obrad, Kupieckiej i Lea, odbyła się XI Gala Ambasadorów Kongresów Polskich.

Uroczystego otwarcia Gali dokonali Pan Jacek Majchrowski, Prezydenta Miasta Krakowa wraz z głównymi organizatorami Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, Panem Bartłomiejem Walasem, Wiceprezesem Polskiej Organizacji Turystycznej oraz Panem Piotrem Wilczkiem, Prezesem Stowarzyszenia Kongresy i Konferencje w Polsce. Głos zabrał również przewodniczący Kapituły Programu Pan prof.  dr hab. Janusz Lipkowski a przedstawicielka Ministerstwa Sportu i Turystyki, w osobie Pani Wicedyrektor Elżbiety Wyrwicz przeczyta list gratulacyjny od Pani Minister Katarzyny Sobierajskiej.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych, organizacji rządowych i pozarządowych,  a także świata nauki, mediów oraz branży turystycznej.

Po zakończeniu ceremonii wręczania dyplomów dla zaproszonych gości wystąpił Pan Jacek Wójcicki z zespołem, a  w czasie bankietu swój program zaprezentowali artyści „Piwnicy pod Baranami”.

Do grona Honorowych Ambasadorów Kongresów Polskich w tym roku dołączyło 17 cenionych osobistości świata nauki, którzy w latach 2007-2010 przyczynili się do organizacji spotkań w Polsce, w których wzięło udział ponad 22 tyś osób z kraju i ze świata.

Honorowi Ambasadorzy Kongresów Polskich 2010:

Dr  Alicja Adamczak (Urząd Patentowy RP)

Dr Piotr Buła (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dr hab. med. Dariusz Dudek (Szpital Uniwersytecki w Krakowie)

Prof. dr hab. Kazimierz Głowniak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

Prof. dr hab. Leszek Kaczmarek (Instytut Biologii Doświadczalnej PAN)

Dr inż. Jerzy Kicki (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)

Prof. dr n. med. Andrzej Kołodziejczyk (4 Wojskowy Szpital Kliniczny, Dolnośląskie Centrum Medycyny Nuklearnej)

Dr hab. n. med. Joanna Łaszczyńska (Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie)

Prof. dr hab. Jan Madey (Uniwersytet Warszawski)

Prof. dr hab. n. med. Andrzej Milewicz (Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu)
Dr hab. inż. Marek Pawełczyk (Politechnika Śląska, Instytut Automatyki)

Prof. dr hab. Marek Pietraszkiewicz (Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk)
Prof. zw. dr. hab. Emil Walenty Pływaczewski (Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku)
Prof. zw. dr hab. Jacek Purchla (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Prof. dr hab.  n. med. Marek Rudnicki (Illinois Masonic Medical Center, Chicago)

Dr n. med. Łukasz Wojnowski (Kujawsko–Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu)
Dr. hab. Dariusz Zarzecki (Uniwersytet Szczeciński)

 

Do góry