en
en

Wystawy narodowe za granicą w 2007 roku

 Lista "A"  Ministerstwa Gospodarki  - Wystawy narodowe objete dofinansowaniem w ramach systemu SPO-WKP w roku 2007 

 

  

Lp.  Kraj Nazwa wystawy   Miejsce  2007 rok Organizator 
 1. Polska ekspozycja o charakterze narodowym  Kazachstan  Astana  14-16 marca Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji
 2. Polska ekspozycja o charakterze narodowym  Algieria  Algier  2-7 czerwca Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji
 3. Polska ekspozycja o charakterze narodowym  Uzbekistan  Taszkient  2-5 października Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji
 4. Polska ekspozycja o charakterze narodowym  Gruzja  Tibilisi

 5-8 grudnia

Business Consulting Group
 5. Polska ekspozycja o charakterze narodowym  Azerbejdżan  Baku  listopad Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji
 6. Polska ekspozycja o charakterze narodowym  ZEA  Dubaj  17-19 listopada Polexpo Exhibitions

Do góry