en
en

Wprowadzenie

KARTA POLSKA
awersKarty turystyczne są bardzo popularne w całej Europie, mają je między innymi Węgry, wiele regionów w Niemczech i Skandynawii, miasta takie jak Paryż czy Berlin. Stała się standardem, dlatego turysta zagraniczny udając się do Polski poszukuje tego typu produktu. W Polsce karty wprowadzane są również, przez duże miasta. Jako pierwszy w Polsce w 2000 roku kartę turystyczną wprowadził Kraków. Obecnie swoją kartę mają również: Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Gdynia czy Olsztyn.
Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, Polska Organizacja Turystyczna, od 2004 roku wydaje Kartę Polską, która obejmuje swym zasięgiem cały kraj.
Celem karty jest promocja atrakcji i produktów turystycznych oraz stymulowanie rozwoju oferty i infrastruktury turystycznej. Podobnie jak w innych krajach, Karta Polska obejmuje system zniżek promujących obiekty, atrakcje i gotowe produkty turystyczne, zachęcając do korzystania z bazy noclegowej, gastronomicznej oraz środków transportu na terenie Polski. Zapewnia turyście uzyskanie rabatu w wybranych miejscach, jak również pomaga zaplanować podróż.
Karta Polska to sposób na zachęcenie turystów zagranicznych do częstszego odwiedzania różnych regionów Polski. Natomiast turysta krajowy dzięki zasięgowi Karty będzie mógł odwiedzić miejsca do tej pory mniej uczęszczane, a niewątpliwie warte zobaczenia.
rewersIntegralną częścią Karty jest kolorowy, atrakcyjny Katalog, zawierający wykaz wszystkich obiektów biorących udział w programie wraz z ich opisem, danymi kontaktowymi oraz wysokością udzielanych rabatów. Prowadzone są prace nad zamieszczeniem bazy wszystkich obiektów biorących udział programie na stronach narodowych systemu informacji turystycznej.
Karta Polska jest dostępna w wybranych punktach i centrach informacji turystycznej, na terenie całego kraju, natomiast za granicę kolportowana jest przez 13 zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej.
Turysta otrzymuje Kartę bezpłatnie na okres roku, w roku jej wydania. Jest ona ważna po jej podpisaniu i honorowana wraz dowodem tożsamości (paszportem).
Wszelkich informacji dotyczących zasad funkcjonowania Karty Polskiej udziela Dyrekcja Rynku Krajowego Polskiej Organizacji Turystycznej (tel.: 22 536 70 70, 536 70 30, e-mail: aciecierska@pot.gov.pl, drk@pot.gov.pl)
okładka
strona
Okładka kataloguPrzykładowa strona
Do góry