en
en

Wprawki żeglarskie dla załogi żaglowca Fryderyk Chopin

Szkolenie1

 

1 czerwca odbyło się szkolenie dla wyłonionej w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej załogi żaglowca Fryderyk Chopin, który 12 czerwca wypłynie w trzymiesięczny rejs promujący Polskę. Rejs jest nagrodą dla 66 zwycięzców konkursu na najciekawszą prezentację polskich atrakcji turystycznych.

 

Szkolenie11 czerwca odbyło się szkolenie dla wyłonionej w konkursie Polskiej Organizacji Turystycznej załogi żaglowca Fryderyk Chopin, który 12 czerwca wypłynie w trzymiesięczny rejs promujący Polskę. Rejs jest nagrodą dla 66 zwycięzców konkursu na najciekawszą prezentację polskich atrakcji turystycznych.

 

Podczas szkolenia młodym adeptom sztuki morskiej zostały przedstawione zadania i role załogi w europejskich portach, do których zawinie żaglowiec a także podstawowe zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i regulaminu służby.

SzkolenieDla wielu z przyszłych uczestników rejsu było to pierwsze spotkanie z tematyką żeglarską dlatego w programie szkolenia znalazły się także zajęcia praktyczne z obsługi żagli i wiązań podstawowych węzłów.

Zajęcia prowadził Mateusz Potempski Pierwszy Oficer STS Fryderyk Chopin.

 

 

Do góry