en
en

Wielkie losowanie

270x136_1losowanie_cr_cr.png

22 listopada br. w Ambasadzie RP w Wiedniu odbyło się losowanie nagrody ufundowanej przez Zagraniczny Ośrodek POT w Austrii dla uczestników prezentacji „Polnische Tafel” (Polski stół). Impreza zorganizowana w ramach "Dnia Otwartych Drzwi" w Ambasadzie RP w Wiedniu cieszyła się dużym zainteresowaniem Wiedeńczyków.

22 listopada br. w Ambasadzie RP w Wiedniu odbyło się losowanie nagrody ufundowanej przez Zagraniczny Ośrodek POT w Austrii dla uczestników prezentacji „Polnische Tafel” (Polski stół). Impreza zorganizowana w ramach "Dnia Otwartych Drzwi" w Ambasadzie RP w Wiedniu cieszyła się dużym zainteresowaniem Wiedeńczyków.

ZOPOT Wiedeń zorganizował w Ambasadzie stanowisko informacji turystycznej, na którym rozdawane były materiały reklamujące atrakcje turystyczne Polski. Dla gości były przygotowane specjalne zestawy materiałów promocyjnych.

Do góry