en
en

Wielkie głosowanie na Mazury podczas Dnia Otwartego w Senacie RP

Serdecznie zapraszamy 3 maja do siedziby Senatu RP, gdzie odbędzie się między innymi głosowanie na „Krainę Jezior Mazurskich” w  światowym konkursie „7 nowych przyrodniczych cudów świata – (new7 wonders)”.Tego dnia z okazji święta Konstytucji 3 Maja będzie można także zwiedzić izbę wyższą polskiego parlamentu a przed wejściem głównym do Senatu odegrana zostanie inscenizacja związana z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja.

Serdecznie zapraszamy 3 maja do siedziby Senatu RP, gdzie odbędzie się między innymi głosowanie na „Krainę Jezior Mazurskich” w  światowym konkursie „7 nowych przyrodniczych cudów świata – (new7 wonders)”. Do 11.11.2011 r. można oddawać głosy na swoich kandydatów. W Senacie zostaną ustawione kioski elektroniczne online do głosowania. Będzie też wiele atrakcji między innnymi multimedialna makieta pochylni Kanału Elbląskiego.

3 maja z okazji święta Konstytucji 3 Maja będzie można od 10.00 do 16.00 zwiedzić izbę wyższą polskiego parlamentu a przed wejściem głównym  do Senatu o 10.00 i 14.00 zostanie odegrana  inscenizacja związana z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja. Przewodnicy będą oprowadzać po sali obrad Senatu. Zwiedzający zobaczą gabinet marszałka Senatu, gabinety wicemarszałków i sale posiedzeń komisji. Należy tylko zabrać ze sobą dokument tożsamości ze zdjęciem. (Wejście przez wejście główne do Senatu (B II), przy ul. Wiejskiej 4/6).

 

Do góry