en
en

VII edycja Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego

PB042223W dniach 03-07 listopada 2010 roku na Zamku Ryn zorganizowana została VII edycja Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego, dla 61 touropeartorów i 20 dziennikarzy z Rosji. Organizatorem w/w przedsięwzięcia była Polska Organizacja Turystyczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy olbrzymim wsparciu lokalnej branży turystycznej.

 

PB042223W dniach 03-07 listopada 2010 roku na Zamku Ryn zorganizowana została VII edycja Polsko-Rosyjskiego Forum Turystycznego, dla 61 touropeartorów i 20 dziennikarzy z Rosji. Organizatorem w/w przedsięwzięcia była Polska Organizacja Turystyczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, przy olbrzymim wsparciu lokalnej branży turystycznej.

Tegoroczna edycja Forum poświęcona została turystycznej promocji Warmii i Mazur zwłaszcza w kontekście sprzedaży ofert na letni, aktywny wypoczynek dla ludzi młodych i w średnim wieku.

Kluczowym momentem pobytu gości w Polsce była  organizacja  dwustronnych rozmów handlowych w formie warsztatów, które umożliwiły polskiej branży turystycznej szerszą prezentację swojej oferty.

Celem nadrzędnym organizowanych  warsztatów było włączenie polskich ofert do katalogów rosyjskich biur podróży.

PB042229W spotkaniu ze strony polskiej udział wzięło 67 podmiotów w tym hotele, pensjonaty, sanatoria, biura podróży, gestorzy atrakcji turystycznych. Warsztaty poprzedzone zostały kilkoma prezentacjami multimedialnymi dotyczącymi między innymi stanu przygotowań Polski do Euro 2012, ułatwień związanych z systemem wizowym czy turystycznej promocji Warmii i Mazur. W części oficjalnej udział wzięli między innymi Marek Gołkowski – Konsul RP w Kaliningradzie, Jarosław Słoma – Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Elżbieta Wąsowicz-Zaborek – Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Maria Napiórkowska – Dyrektor Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

W międzyczasie odbyła się również konferencja prasowa dla polskich i rosyjskich dziennikarzy, podczas której poruszono kolejno tematy: przyjazdy turystów z Rosji – statystyki i trudności; szanse wprowadzenia ułatwień w ruchu przygranicznym; ułatwienia wizowe dla ruchu przygranicznego; oferta przed- i posezonowa województwa warmińsko-mazurskiego; wspólne działania promocyjne Obwodu Kaliningradzkiego i województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wieczorem wszyscy uczestnicy warsztatów mieli okazję wspólnie uczestniczyć w Biesiadzie Rycerskiej.

Następnie dla grupy rosyjskich touroperatorów zorganizowana została podróż studyjna po regionie, gdzie zaprezentowano w praktyce zarówno atrakcje turystyczne, jak i potencjał bazy noclegowej.

Polecamy również:

Artykuł w Aktualnościach Turystycznych "Czy Polsce potrzebni są rosyjscy turyści?"

 

 

 

Do góry