en
en

Tworzenie wizerunku Polski poprzez produkty turystyczne

Certyfikaty Polskiej Organizacji Turystycznej - tworzenie wizerunku Polski poprzez produkty turystyczne”. Nowe stoisko narodowe Polskiej Organizacji Turystycznej na Międzynarodowych Targach Turystycznych TT Warsaw 2009.

W tym roku na targach TT Warsaw stoisko organizowane przez Polską

Organizację Turystyczną po raz pierwszy poświęcone jest w pełni najlepszym -

Certyfikowanym Produktom Turystycznym, zwłaszcza produktowi „Szlak

Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. W programie od 24 września, a

zwłaszcza 25 i 26 września 2009 r., przewidziano liczne prezentacje polskich

produktów turystycznych, destynacji, atrakcji, obiektów i systemów

rekomendacyjnych z cennymi nagrodami. Promocja oferty turystycznej Polski

realizowana na naszym stoisku jest jednym z elementów projektu  „Promujmy

Polskę Razem” w ramach Działania 6.3 „Promocja turystycznych walorów Polski”

osi priorytetowej 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 –

2013.  Dzięki projektowi finansowanemu przez UE, po raz pierwszy

będzie możliwa prezentacja potencjału polskiej turystyki w sposób profesjonalny i

kompleksowy zarówno w kraju jak i zagranicą.


Przeprowadzany przez POT, co roku konkurs Certyfikaty Polskie wyłania

nowe i ciekawe produkty turystyczne, które stanowią o atrakcyjności polskiej

oferty turystycznej. Poprzez prezentację certyfikowanych produktów chcemy

budować wizerunek Polski i zwiększać świadomość Polaków dotyczącą walorów

turystycznych własnego kraju. Pozwoli to także podróżującym Polakom po całym

świecie  na lepsze wypełnianie roli ambasadora polskiej turystyki.

Program wydarzeń na stoisku POT:

24 września

12. 00 - Otwarcie stoiska POT przez Panią Elżbietę Wąsowicz-Zaborek Wiceprezes POT

12.10 - Podpisanie porozumienia z Przedsiębiorstwem Państwowej Komunikacji Samochodowej

13.00 - Podpisanie porozumienia ze Stowarzyszeniem Zarządców Obiektów Rekreacyjno-Turystycznych SZORT

14 - Prezentacje produktowe

Prezentacje produktowe na narodowym stoisku Polskiej Organizacji Turystycznej -

TT Warsaw 2009


 25-26 września Sala konferencyjna "C"

Warsztaty nt. "Profesjonalna promocja oferty turystycznej"

                       25 września

10.00 - 11.00 Sprzedaż produktów turystycznych na rynkach zagranicznych

12.00 - 15.00 Produkt turystyczny w Internecie - profesjonalna prezentacja graficzna

                       26 września

10.00 - 12.00 Produkt turystyczny w folderze - komunikacja z klientem

13.00 - 14.00 Efektywna promocja produktu turystycznego na targach


Do góry