en
en

travel - domeny tylko dla branży turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna informuje, iż powstała nowa ogólnoświatowa domena .Travel przeznaczona dla podmiotów działających w gospodarce turystycznej.

Polska Organizacja Turystyczna informuje, iż powstała nowa ogólnoświatowa domena .Travel przeznaczona dla podmiotów działających w gospodarce turystycznej. Zainteresowane podmioty mogą dokonywać rezerwacji i rejestracji własnych adresów.

Rejestracji domeny mogą dokonać podmioty prywatne, organizacje, stowarzyszenia, organizacje samorządowe i rządowe działające w gospodarce turystycznej, których profil działalności kwalifikuje je do jednej z grup branżowych wyznaczonych przez World Tourism Organization i firmę Tralliance Corporation – zarządzającej tą grupą domen.

Proces rejestracji domeny jest dwustopniowy. Składa się z procesu autentykacji, w trakcie którego weryfikowana jest wiarygodność podmiotu (przynależność do branży turystycznej) oraz z procesu rezerwacji i wykupu domeny.
Obecnie koszt zakupu i rocznego utrzymania domeny to około 99$.

 

Więcej informacji o domenach .Travel można znaleźć na stronie: www.travel.travel

Do góry