en
en

Touroperatorzy z Rosji na rozpoczęciu sezonu zimowego

270x136_2rosja.jpg

Grupa touroperatorów z Rosji, zainteresowana organizacją zimowych wyjazdów do Polski, wzięła udział w misji gospodarczej organizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem POT w  Moskwie. Misja miała na celu przede wszystkim prezentację nowych obiektów turystycznych województwa małopolskiego a także umożliwienie kontaktów handlowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

2rosjaGrupa  touroperatorów z Rosji, zainteresowana organizacją zimowych wyjazdów do Polski, wzięła udział w misji gospodarczej organizowanej przez Małopolską Organizację Turystyczną we współpracy z Zagranicznym Ośrodkiem POT w  Moskwie. Misja miała na celu przede wszystkim prezentację nowych obiektów turystycznych województwa małopolskiego a także umożliwienie kontaktów handlowych z lokalnymi przedsiębiorcami.

Program pobytu obejmował m.in odwiedziny w obiektach gdzie była prezentowana oferta gospodarcza, odbyło się również spotkanie branżowe, które miało formę rozmów indywidualnych, podczas których strony miały szanse zaprezentować swoją firmę oraz wymienić się kontaktami. Na spotkanie przybyło 11 firm z regionu. Wizyta zakończyła się udziałem w Ogólnopolskim Otwarciu Sezonu Zimowego 2016 w Tyliczu.

Do góry