en
en

Szkolenie na temat Działania 6.4 POIG

W związku z naborem propozycji projektów do dofinansowania w ramach Działania 6.4 "Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym", 21 kwietnia Polska Organizacja Turystyczna zorganizowała spotkanie dla potencjalnych beneficjentów.

W trakcie spotkania potencjalni beneficjenci mieli okazję zapoznać się z zasadami dofinansowania projektów w ramach Działania 6.4 w tym przygotowania fiszki projektowej. Przedstawiono również założenia projektu Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2008-2014.

W spotkaniu wzięło udział około 100 osób. 

Szczegółowe informacje:

http://www.pot.gov.pl/Kategorie/fundusze/potgov_category_view

6.4   6.41

Do góry