en
en

Szansa i wyzwanie dla polskiej turystyki

Prezes_POT

Środki unijne na promocję Polski to dla nas szansa, ale i wyzwanie. Poprzez nowy design i slogan chcemy pokazać różnorodność naszej oferty turystycznej w nowoczesny sposób - powiedział Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, podczas konferencji prasowej prezentującej projekt "Promujmy Polskę Razem".

 

2 marca odbyła się  konferencja prasowa Polskiej Organizacji Turystycznej na temat nowych kampanii promocyjnych Polski realizowanych dzięki funduszom unijnym. Projekt "Promujmy Polskę Razem" to możliwość przeprowadzenia dużych kampanii promocyjnych zarówno w kraju jak i za granicą.

Środki unijne na promocję Polskie to dla nas szansa, ale i wyzwanie. Poprzez nowy design i slogan chcemy pokazać różnorodność naszej oferty turystycznej w nowoczesny sposób - powiedział Rafał Szmytke Prezes Polskiej oRganizacji Turystycznej

Konferencja11W planowanych za granicą działaniach promocyjnych na rynkach strategicznych takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Belgia, Szwecja, Dania będzie wykorzystywany slogan "Polska.Move your imagination". Przedmiotem kampanii wizerunkowych będą miasta polskie i regiony, ich atmosfera i wydarzenia kulturalne  a uzupełnieniem także oferta w zakresie produktu „turystyka biznesowa – konferencyjna i kongresowa.
 
 
fot. od lewej Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, Cezary Molski - Dyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej

Rynek  krajowy to kampanie informacyjno-promocyjne, które mają na celu zwiekszenie aktywności turystycznej Polaków na rzecz wypoczynku w kraju. W ramach kampanii będą promowane markowe produkty turystyczne, certyfikowane przez Polską Organizację Turystyczną (Śląska Organizacja Turystyczna - Śląski Szlak Zabytków Techniki – Certyfikat za 2008 r. oraz Augustowska Organizacja Turystyczna - Kanał Augustowski – Szlak Papieski – Certyfikat za 2009 r.)

Rafa_SzmytkePrzygotowanie i realizacja kampanii na rynkach zagranicznych i w kraju będzie zadaniem wybranych przez Polską Organizację Turystyczną wyspecjalizowanych agencji marketingowo-reklamowych. Dla skuteczniejszej promocji Polski na świecie zostaną wykorzystane wydarzenia, które skupiają uwagę mediów i stanowią dobry pretekst do mówienia o Polsce i jej atrakcjach.

 

fot. Rafał Szmytke - Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej

Takimi „kotwicami medialnym" i będą m.innymi obchody 200-ej rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, prezydencja w Unii Europejskiej czy Euro 2012

 

     Konferencja22 Cezary_Molski

Do pobrania:

 

logo_6.3

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013