en
en

Świąteczno-noworoczne spotkanie SKAL Club Wie

270x136_skal.jpg

Skal International Wien to stowarzyszenie przedstawicieli kadry kierowniczej branży turystycznej, do którego należy także Zagraniczny Ośrodek POT w Austrii. Wiedeński Skal liczący 110 członków podejmuje w ciągu roku wiele ciekawych inicjatyw pozwalających poznawać najnowsze trendy światowej branży turystycznej.

skalSkal International Wien to stowarzyszenie przedstawicieli kadry kierowniczej branży turystycznej, do którego należy także Zagraniczny Ośrodek POT w Austrii. Wiedeński Skal liczący 110 członków podejmuje w ciągu roku wiele ciekawych inicjatyw pozwalających poznawać najnowsze trendy światowej branży turystycznej. Niezwykle ciekawe prelekcje tematyczne połączone z wymianą doświadczeń pomiędzy członkami klubu czyni przynależności do tej grupy wielce interesującą i jest źródłem innowacyjnego i wszechstronnego spojrzenia na problemy światowej turystyki.

Włodzimierz Szeląg, dyrektor ZO POT Wiedeń jest wieloletnim, cenionym, członkiem Skal Wiedeń i był współorganizatorem wielu wyjazdów biznesowych do Polski. W czasie ostatniego spotkania zaprezentował swoim kolegom główne założenia programu Polska Kraj Partnerski na Ferien Messe Wien 2017. Kolejne spotkanie klubu odbędzie się w pierwszym dniu targów i jego członkowie zapoznają się z polską ekspozycją przygotowaną przez Ośrodek.

Do góry