en
en

Magazyn Aktualności Turystyczne

Departament Współpracy Regionalnej   www.aktualnosciturystyczne.pl aktualnosci@pot.gov.pl Wydawca:Polska Organizacja Turystyczna00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8www.pot.gov.plAdres Redakcji:00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8Tel.: 0-22/536-70-26 (-27)Redaktor prowadzący:Dariusz Liwanowskidariusz.liwanowski@pot.gov.pl Zespół redakcyjny i współpracownicy:Małgorzata Mieczkowska-Borejko, Robert Krajewski, Sebastian Niewiadomski, Jan Paweł Piotrowski, Barbara Tekieli, Ewa Dubois (Kołobrzeg), Elżbieta Tomczyk-Miczka (Kraków), Monika Januszek (Lublin), Kazimierz Netka (Gdańsk), Marek Perzyński (Wrocław), Zygmunt Rola (Poznań). „Aktualności Turystyczne” to źródło informacji o turystyce polskiej. Prezentuje metody    i dokonania w propagowaniu polskich produktów turystycznych w kraju i na rynkach zagranicznych. Upowszechnia wiedzę o unijnych funduszach strukturalnych wspierających rozwój turystyki,  sposobach ich skutecznego pozyskiwania i prawidłowego wykorzystywania. Prezentuje osoby działające na rzecz promocji polskiej turystyki. Najczęściej zadawane pytania dotyczące Aktualności

Konkurs im. Mieczysława Orłowicza

Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klub Publicystyki Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową.
Czytaj więcej

Współpraca z branżą

Działania Polskiej Organizacji Turystycznej w zakresie promocji turystycznej Polski w kraju i za granicą opierają się również na aktywnej współpracy z branżą turystyczną. Współpraca ta przebiega na wielu płaszczyznach i dotyczy wielu podmiotów branży turystycznej i organizacji zrzeszających te podmioty. Jednym z najważniejszych partnerów Polskiej Organizacji Turystycznej jest Polska Izba Turystyki i jej oddziały w całej Polsce, z którą oprócz bieżącej współpracy realizowane są wspólnie również różne inicjatywy, typu konferencje naukowe, spotkania branżowe, podróże studyjne. Przy Polskiej Organizacji Turystycznej działa Forum Turystyki Przyjazdowej jako nieformalna organizacja grupująca polskie biura podróży działające w turystyce przyjazdowej oraz Polonijne Forum Turystyki Przyjazdowej. Do ważnych partnerów Polskiej Organizacji Turystycznej należą organizacje branżowe stanowiące rudymentarny czynnik (także historyczny) rozwoju turystyki w Polsce, takie jak: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych, Polska Federacja Campingu i Caravaningu. Z kolei w bezpośredniej współpracy Polskiej Organizacji Turystycznej z regionami uwidacznia się współpraca z branżą turystyczną, na przykład poprzez członków regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych reprezentujących podmioty branży turystycznej. Dobrym przykładem tego typu współpracy jest cyklicznie odbywający się Zlot Lokalnych Organizacji Turystycznych, w którym niejednokrotnie udział biorą reprezentanci szeroku rozumianej branży turystycznej. W ramach współpracy z branżą turystyczną Polska Organizacja Turystyczna corocznie organizuje „Krajową Giełdę Turystyczną” w formie warsztatów turystycznych, w których uczestniczą gestorzy polskiej bazy noclegowej oraz touroperatorzy. Taka forma spotkań ma na celu nawiązanie kontaktów handlowych z nowo powstałymi gestorami bazy noclegowej, a także podtrzymanie już istniejących. Podczas takich spotkań głównie negocjuje się ceny usług noclegowych na sezon w danym roku. W opinii uczestników, inicjatywa POT organizowania takich warsztatów jest czynnikiem wspomagającym działania polskiej branży turystycznej na rzecz rozwoju turystyki przyjazdowej. Warto tu również nadmienić, że reprezentanci branży turystycznej aktywnie uczestniczą w tworzeniu najważniejszych i strategicznych dokumentów Polskiej Organizacji Turystycznej, takich jak chociażby „Marketingowa Strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015” czy „Podręcznik Dobrych Praktyk POT-ROT-LOT”.

Konkurs im. Mieczysława Orłowicza

Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klub Publicystyki Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową.
Czytaj więcej

Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej

Departament Funduszy Europejskich Więcej informacji: infolinia: 0 801 121 122                              tel.: 022 536 70 80                              fax: 022 536 70 55                              e-mail: fundusze@pot.gov.pl Serwis internetowy nt. funduszy europejskich dostępnych dla polskiej turystyki:                              www.pot.gov.pl/fundusze  

Konkurs im. Mieczysława Orłowicza

Polska Organizacja Turystyczna, Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczpospolitej Polskiej oraz Klub Publicystyki Turystycznej zaprasza do udziału w konkursie im. Mieczysława Orłowicza na najlepsze materiały prasowe, radiowe i telewizyjne promujące polską turystykę krajową.
Czytaj więcej

Workshop w Moskwie

Polska Organizacja Turystyczna zaprasza do udziału w warsztatach turystycznych 20 marca na terenie „Krokus Expo” /MKAD/ w Moskwie.
Czytaj więcej

Edycja 2007-2008

Edycja specjalna - Uzdrowiska i SPA   W związku z umieszczeniem turystyki uzdrowiskowej w działaniach priorytetowych na rok 2007, zdecydowaliśmy o przygotowaniu specjalnej edycji programu „Karta Polska”, zawierającego wybrane oferty podmiotów ze sfery turystyki uzdrowiskowej i zdrowotnej.   Naszym celem jest włączenie do tego projektu najlepszych, markowych obiektów uzdrowiskowych i spa w kraju.   Termin ważności Karty: 2 lata Wersje językowe: angielsko-niemiecka Nakład: 50 000 szt. Produkcja: Koszty działań logistycznych takich jak: projekt, opracowanie, druk i dystrybucja oraz innych prac związanych z wdrożeniem tego projektu w całości pokrywa Polska Organizacja Turystyczna.
Do góry