en
en

„Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim”

W 2010 roku Polska Organizacja Turystyczna zleciła konsorcjum Ageron Polska i Ageron Internacional opracowanie raportu „Strategia komunikacji na rynkach: brytyjskim, niemieckim i francuskim” w oparciu o analizę danych wtórnych (badanie desk research) oraz przeprowadzone uzupełniające badania rynkowe na w/w rynkach.

Raport stanowi podstawę do wypracowania koncepcji i przeprowadzenia kampanii multimedialnej na rynkach brytyjskim, niemieckim i francuskim w latach 2011-2012.

Powyższa strategia komunikacji, składa się z dwóch części – diagnostycznej i strategicznej. W ramach części diagnostycznej raportu przeprowadzono analizę strategiczną sektora turystycznego w Polsce, otoczenia konkurencyjnego oraz potencjalnych konsumentów polskiego produktu turystycznego, przede wszystkim w kontekście trzech krajów będących rynkami docelowymi planowanych kampanii.

W związku z tym uprzejmie informujemy, że cześć diagnostyczna omawianego dokumentu wraz z „Raportem z badań jakościowych” została zamieszczona na stronie korporacyjnej Polskiej Organizacji Turystycznej w zakładce Do pobrania / Badania i analizy / 2010 rok. Przejdź do zakładki...

 

Do góry