en
en

Spotkanie Prezydium Forum Turystyki Przyjazdowej

5 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Forum Turystyki Przyjadowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biur: Furnel Travel International, Point Travel, Elect Business and Travel Service i Varsovia Tours.

5 lutego br. odbyło się posiedzenie Prezydium Forum Turystyki Przyjadowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele biur: Furnel Travel International, Point Travel, Elect Business and Travel Service i Varsovia Tours.

Ze strony POT: Wiceprezes POT – Bartłomiej Walas, Dyrektor DIM – Jacek Olszewski,  Wicedyrektor DWR – Cezary Molski. Departament Planowania Marketingowego reprezentowała Barbara Tutak – Kierownik Sekcji ds. rynków.

 

Podczas spotkania poinformowano o zakończonej weryfikacji listy członków FTP. Obecny stan po rozpatrzeniu wniosków to 76 biur.

Na prośbę składu prezydium poproszono o analizę bieżącej sytuacji oraz przedstawienie planowanych zadań w zakresie promocji polskiej turystyki.

Wiceprezes POT przedstawił obecną sytuację finansową i jej wpływ na mozliwości realizacji działań promocyjnych. W drugiej połowie roku planowane jest rozszerzenie działań w związku z uruchomienie środków z funduszy Unii Europejskiej (działanie 6.3. Program Operacyjny  Innowacyjna Gospodarka oraz działanie 5.2. – Program Operacyjny Polski Wschodniej).

 

W zakresie wsparcia działań promocyjnych (na rynkach zagranicznych - export) prowadzonych przez biura podróży POT zadeklarowała pomoc w pozyskaniu informacji na temat dodatkowych źródeł wsparcia przedsiębiorstw. POT zwróci się do Ministerstwa Gospodarki i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o stosowne informacje.

 


.

 


Do góry