en
en

Spotkanie Liderów Polskiej Turystyki

270x136_173x115_2.jpg

Udział w Gremium Ekspertów Tursytyki to nie tylko uczestnictwo w prestiżowym, ważnym spotkaniu, ale przede wszystkim możliwość współtworzenia silniej grupy liderów w polskim środowisku turystycznym. W grudniu odbędzie się VIII edycja Gremium Ekspertów Tursytyki, cykliczne spotkanie które stało się istotnym kreatorem polskiej przestrzeni turystycznej.

173x115 2Udział w Gremium Ekspertów Tursytyki to nie tylko uczestnictwo w prestiżowym, ważnym spotkaniu, ale przede wszystkim możliwość współtworzenia silniej grupy liderów w polskim środowisku turystycznym. W grudniu odbędzie się VIII edycja Gremium Ekspertów Tursytyki, cykliczne spotkanie które stało się istotnym kreatorem polskiej przestrzeni turystycznej

Polska turystyka z jednej strony ma szanse na swoje pięć minut a z drugiej wymaga daleko idących zmian zarówno w sferze polityki turystycznej jak i realizacji działań aktywizujących. Dotyczy to wszystkich aktorów sceny: gospodarczej, administracyjnej i naukowej. Co zatem zrobić aby wykorzystać potencjał i zintensyfikować rozwój turystyki w Polsce? Odpowiedzi na to pytanie uczestnicy Gremium będą szukać podczas tegorocznej edycji, która odbędzie się w dniach 7-9 grudnia 2016 roku w Poznaniu.

Organizatorem merytorycznym tegorocznej edycji Gremium jest Katedra Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, gospodarzem zaś Miasto Poznań i Województwo Wielkopolskie, region gdzie „narodziła” się Polska i gdzie tętni ekonomiczne serce naszego kraju.

Tegoroczna edycja to:
- 3 sesje plenarne – w tym: debata ekspercko - rządowa;
- 20 sesji panelowych – w tym: 6 debat naukowo-branżowych, 7 warsztatów dyskusyjnych, 3 warsztaty szkoleniowe,
4 studia przypadków;
- 2 wieczory integracyjne – w tym: uroczystość 45-lecia pracy zawodowej prof. Grzegorza Gołembskiego.

Szczegółowe informacje wraz z programem merytorycznym poszczególnych paneli oraz formularzem zgłoszeniowym dostępne są na stronie www.gremium.forumturystyki.pl

400x100 VIII GET newsletter nowy

Do góry