en
en

Spotkanie krajów V-4

270x136_x0kid__106.jpg

Kolejne spotkanie, które odbyło się 7-8 grudnia w Polsce, przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych Czech, Węgier, Słowacji i Polski podczas którego dyskutowano nad działaniami jakie powinny być realizowane w przyszłym roku nalezy uznać za bardzo merytoryczne i pokazujące wolę współpracy wszystkich partnerów.

Kolejne spotkanie, które odbyło się 7-8 grudnia w Polsce, przedstawicieli narodowych organizacji turystycznych Czech, Węgier, Słowacji i Polski podczas którego dyskutowano nad działaniami jakie powinny być realizowane w przyszłym roku nalezy uznać za bardzo merytoryczne i pokazujące wolę współpracy wszystkich partnerów.

Przedstawiciele krajów V-4 zgłosili postulat aby kontynuować zadania na rynkach: amerykańskim (rynek priorytetowy dla POT w przyszłym roku), rosyjskim, Azji Płd – Wsch, w Chinach i Indiach a także na Białorusi, w Ameryce Południowej. W związku z planowaną na 2017 rok wystawą EXPO w Astanie strony zaproponowały, aby jedno z działań odbyło się zaraz po tym wydarzeniu, w którym uczestniczyć będą wszystkie kraje V-4. Pozwoli to na wzmocnienie przekazu promocyjnego.

Działania będą dedykowane zarówno branży jak konsumentom i w taki sposób rozłożone w czasie aby mogli wnich wziąć udział przedsiębiorcy turystyczni zainteresowani wymienionymi rynkami.

Szczegóły planu poznamy w przyszłym roku – po spotkaniu Wysokiego Szczebla, podczas którego ministrowie odpowiedzialni za turystykę podpiszą protokół o współpracy a szefowie narodowych organizacji turystycznych  dyskutowany właśnie plan marketingowy. Spotkanie takie zostało zaplanowane  na 14-15 lutego 2017 r. w Warszawie.

Do góry