en
en

Spotkanie konsultacyjne dotyczące listy projektów indywidualnych w ramach działania 6.4

17 lipca odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w Programie Innowacyjna Gospodarka.

17 lipca 2008 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji listy projektów indywidualnych dla działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym w Programie Innowacyjna Gospodarka.
Spotkanie odbędzie się w sali nr 2 budynku przy ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie w godz. 10.00-14.00.

Spotkanie konsultacyjne dotyczące listy projektów indywidualnych w ramach działania

6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

AGENDA SPOTKANIA

Termin: 17 lipca 2008 r.

Lokalizacja: Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2

Godz. 10.00 – Rejestracja uczestników

Godz. 10.30 – Otwarcie konferencji

Podsekretarz Stanu w MRR

Godz. 10.40 – Zasady wyboru i realizacji projektów w trybie indywidualnym

Przedstawiciel Instytucji Zarządzającej PO IG

Godz. 11.00 – Omówienie procesu wyboru projektów znajdujących

się na liście oraz prezentacja proponowanej listy projektów

indywidualnych

Przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej oraz WdraŜającej dla działania

6.4 PO IG

Godz. 12.00 – Przerwa na kawę

Godz. 12.20 – Dyskusja na temat projektów

Godz. 15.00 – Podsumowanie i zakończenie konferencji


Pobierz skrócony opis projektów rekomendowanych do dofinansowania w ramach Działania 6.4 POIG

 

Przejdź do informacji MRR o zgłoszeniu udziału w spotkaniu.

 

 


Do góry