en
en

Spotkanie dotyczące działań Polski w kontekście UEFA EURO 2012TM

13 kwietnia br. Spółka PL 2012 zorganizowała spotkanie z przedstawicielami UEFA w którym udział wzięli między innymi -  Lukas Acherman – Head of EURO EVENT Management UEFA, Paweł Madler – Koordynator Krajowy ds. Promocji - PL 2012, dr Adam Zaborowski – Pełnomocnik Prezesa POT ds. UEFA EURO 2012TM a także Vivian Indorf – EURO 2012 Host City Manager, Magda Urbańska – Host City Coordinator, Adama Łazuka -  Menedżer ds. EURO 2012 , Jakub Mazek – Menedżer ds. Współpracy z Miastami Gospodarzami, Jacek Janowski – Sekretarz Zespołu ds. UEFA EURO 2012TM – POT.

13 kwietnia br. Spółka PL 2012 zorganizowała spotkanie z przedstawicielami UEFA w którym udział wzięli między innymi -  Lukas Acherman – Head of EURO EVENT Management UEFA, Paweł Madler – Koordynator Krajowy ds. Promocji - PL 2012, dr Adam Zaborowski – Pełnomocnik Prezesa POT ds. UEFA EURO 2012TM a także Vivian Indorf – EURO 2012 Host City Manager, Magda Urbańska – Host City Coordinator, Adama Łazuka -  Menedżer ds. EURO 2012 , Jakub Mazek – Menedżer ds. Współpracy z Miastami Gospodarzami, Jacek Janowski – Sekretarz Zespołu ds. UEFA EURO 2012TM – POT.

W pierwszej części spotkania Pan Paweł Madler - Koordynator Krajowy ds. Promocji - PL 2012, omówił ogólny zarys planu promocji Polski w kontekście UEFA EURO 2012 w aspekcie wewnętrznym pt. „Wszyscy jesteśmy Gospodarzami” oraz przedstawił zaangażowanie w promocję innych instytucji m.in. Miasta Gospodarze, MSZ, Instytut Adama Mickiewicza. Dalszą część spotkania poprowadził dr Adam Zaborowski – Doradca Prezesa POT, Pełnomocnik ds. UEFA EURO 2012TM, szczegółowo prezentując „Program kampanii promocyjnej i reklamowej Polski w kontekście UEFA EURO 2012TM ”. Ta wizerunkowo-produktowa kampania, będzie miała charakter kompleksowy i multimedialny a jej zasięg obejmie przede wszystkim rynki: niemiecki, francuski i angielski wzbogacone o promocję UEFA EURO 2012 w działaniach statutowych POT. Nadrzędnym celem programu działań wizerunkowych i  promocyjnych w kontekście turnieju piłkarskiego w latach 2011-2012, będzie budowa szerokiego wizerunku marki „Polska”, polegająca na zwiększeniu rozpoznawalności i wiedzy o kraju.

Dyrektor UEFA ds. Zarządzania Eventami, Lukas Acherman pozytywnie odniósł się do przedstawionych propozycji promocji Polski w kontekście Mistrzostw Europy 2012 i zapowiedział chęć współpracy w tym zakresie. Zwrócił też uwagę na odpowiednie używanie symboliki turniejowej UEFA EURO 2012TM w materiałach promocyjnych oraz w innych przedsięwzięciach związanych z tą tematyką. Przedstawiciele UEFA zadeklarowali udostępnienie POT wytycznych odnośnie stosowania symboliki UEFA EURO 2012TM na portalach społecznościowych.

Do góry