en
en

Seminarium dot. współpracy turystycznej między Polską a Republiką Mołdawii

Wydziała Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Kiszyniowie 15 kwietnia br. zorganizował seminarium dotyczące „współpracy turystycznej między Polską a Republiką Mołdawską”. Spotkanie, stanowiło wydarzenie towarzyszące podczas targów turystycznych 14-16 kwietnia 2011 roku. Polska podczas targów, miała dzięki Wydziałowi Polityczno-Ekonomicznemu Ambasady RP zapewnione stoisko informacyjne na które materiały zapewniła Polska Organizacja Turystyczna. Tak polskie stoisko jak i seminarium cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mołdawskiej branży turystycznej, przeprowadzono szereg rozmów i rozdano znaczną ilość materiałów promocyjnych.

 

 

Wydziała Polityczno-Ekonomiczny Ambasady RP w Kiszyniowie 15 kwietnia br. zorganizował seminarium dotyczące „współpracy turystycznej między Polską a Republiką Mołdawską”. Spotkanie, stanowiło wydarzenie towarzyszące podczas targów turystycznych 14-16 kwietnia 2011 roku. Polska podczas targów, miała dzięki Wydziałowi Polityczno-Ekonomicznemu Ambasady RP zapewnione stoisko informacyjne na które materiały zapewniła Polska Organizacja Turystyczna. Tak polskie stoisko jak i seminarium cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony mołdawskiej branży turystycznej, przeprowadzono szereg rozmów i rozdano znaczną ilość materiałów promocyjnych.

W samym seminarium wzięło udział 30 przedstawicieli biur podróży i firm turystyczno-hotelarskich. Ze strony Ambasady RP w Mołdawii, obecni byli Ambasador RP Pan B. Luft, Radca Ekonomiczny dr K. Bielaj oraz członkowie kierownictwa Rządowej Agencji Turystycznej Republiki Mołdawii.

Na seminarium podczas swojego wystąpienia, Doradca Prezesa POT, Pełnomocnik ds. UEFA EURO 2012 – dr A. Zaborowski,  zaprezentował w formie flash’owej prezentacji, polską ofertę turystyczną oraz działania promocyjne Polskiej Organizacji Turystycznej w kontekście UEFA EURO 2012. Spotkanie uwypukliło, również zapotrzebowanie na podróże studyjne przedstawicieli mołdawskich touroperatorów do Polski oraz potrzebę zawarcia umowy rządowej o współpracy w dziedzinie turystyki między Polską i Mołdawią. Przedstawiciele branży turystycznej poruszyli, także problem o występujących trudnościach w załatwianiu formalności wizowych przy wyjazdach turystycznych. Obecni na seminarium przedstawiciele Ambasady RP obiecali przekazanie problemów i pomoc w ich  rozwiązaniu Wydziałowi Konsularnemu. Wskazywano też na  wcześniejsze, pozytywne doświadczenia we współpracy strony mołdawskiej ze stroną polską w realizacji projektów turystyki krajowej i agroturystyki.

Wystąpienie na targach Polski oraz organizację wspólnie z Ambasadą RP seminarium, należy uznać jako sukces w pogłębianiu współpracy Polsko-Mołdawskiej.

Do góry