en
en

Roztocze mniej znane - konkurs fotograficzny LOT Roztocze

Konkurs ma na celu odkrycie i popularyzację mało znanych zakątków Roztocza Wschodniego i okolic a także zachęcić fotografujących turystów i mieszkańców regionu do prezentacji swoich osiągnięć. Konkurs organizowany jest przez LOT Roztocze, Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne.

 


„Roztocze mniej znane” - konkurs fotograficzny organizowany przez LOT Roztocze, Muzeum Regionalne w Tomaszowie Lubelskim i Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne ma na celu odkrycie i popularyzację mało znanych zakątków Roztocza Wschodniego i okolic a także zachęcić fotografujących turystów i mieszkańców regionu do prezentacji swoich osiągnięć.


Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich fotografujących. Tematyka i technika prac dowolna. Liczba prac jednego autora ograniczona została do 10 sztuk.


Fotografowane miejsca i obiekty powinny pochodzić z terenu działania LOT Roztocze: miasto i gmina Tomaszów Lubelski, gminy: Susiec, Lubycza Królewska, Bełżec, Krynice, Tyszowce, Narol, Horyniec i Cieszanów. Zdjęcia formatu 20 x 30 cm należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem i adresem autora oraz umieścić opis, co przedstawia zdjęcie.


Udział w konkursie jest bezpłatny. Po zamknięciu cyklu wystaw uczestnicy zostaną powiadomieni o terminie odbioru zdjęć. Zdjęcia nie powinny być oprawione. Należy je składać lub nadsyłać po adresem organizatora w płaskich opakowaniach, zabezpieczających przed uszkodzeniem w trakcie przesyłki. Do przesyłki należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę uczestnictwa, która jest dostępna na stronie internetowej www.lot.roztocze.com i w biurze LOT-u w Tomaszowie ul. Królewska 1. Kwalifikacji zdjęć na wystawę oraz przyznanie nagród i wyróżnień dokona jury powołane przez organizatora.


Przewidziane są następujące nagrody:

I miejsce : srebrny Gryfin roztoczański (dukat lokalny);

II miejsce: wycieczka do Lwowa dla 1 osoby;

III miejsce: wydawnictwo albumowe;


Terminy nadsyłania prac mija 20 czerwca 2008 r. Po wyłonieniu laureatów zorganizowana zostanie wystawa w Muzeum Regionalnym w Tomaszowie Lubelskim -lipiec-sierpień.2008 r. Dodatkowe informacje można uzyskać u komisarza konkursu: Zofia Wywrocka, LOT Roztocze, tel. 84/665 85 05

Lokalna Organizacja Turystyczna ROZTOCZE

ul. Królewska 1,

22-600 Tomaszów Lubelski

tel. 84/665 85 05

www.lot.roztocze.com

 


Do góry