en
en

Regulamin

Szanowni Państwo,

Polska Organizacja Turystyczna w ramach swej działalności statutowej, pośród wielu innych zadań, zajmuje się także organizacją polskich stoisk narodowych na międzynarodowych targach turystycznych w kraju i poza jego granicami. Udział polskiej branży turystycznej w polskich stoiska narodowych określają „Zasady uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu kongresowego”, które co pewien czas ulegają modyfikacji, stosownie do zmian jakie następują w polskiej gospodarce i turystyce.

Dotychczas obowiązujące „Zasady....” pozwalały na przyznanie, po spełnieniu określonych wymogów, dofinansowania POT nawet do 80%. W związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej, pojawiły się nowe możliwości finansowania polskiej turystyki. Są to środki unijne, z których mogą korzystać głównie jednostki samorządowe oraz środki z funduszy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwa Gospodarki i Pracy dla małych i średnich przedsiębiorstw. POT jako państwowa osoba prawna niestety nie ma możliwości korzystania z powyższych funduszy. W ostatnim czasie nastąpiły także niekorzystne dla POT zmiany w wielkości budżetu, który z roku na rok jest niestety coraz niższy i nie pozwala na podtrzymanie tak wysokiego dofinansowania udziału w targach.

W związku z powyższym w załączeniu przesyłam nowe „Zasady uczestnictwa w polskich stoiskach narodowych organizowanych na międzynarodowych targach turystycznych i przemysłu kongresowego” opracowane w Departamencie Współpracy Regionalnej i przyjęte decyzją Kierownictwa POT w dniu 21.06.2005 roku. Dokument ten wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2006 roku

Zmiany, jakie zostały dokonanie, dotyczą głównie sposobu dofinansowania udziału w targach ale także porządkują sprzedaż powierzchni wystawienniczej, poprzez wprowadzenie określonych modułów i ich wielokrotności. W II połowie roku 2006 ulegnie zmianie bądź modyfikacji wystrój polskich stoisk narodowych organizowanych na największych międzynarodowych targach turystycznych. Na mniejsze stoiska organizowane przez POIT-y lub na rykach nie objętych działalnością POIT-ów wprowadzone zostaną także proste, ujednolicone projekty.

Wszystkie zaproponowane przez nas zmiany mają na celu uporządkowanie organizacji polskich stoisk narodowych i stworzenie przejrzystych zasad udziału i dofinansowania uczestników stoisk narodowych a także stworzenie jak najlepszych warunków do prezentacji i sprzedaży własnej oferty.

Z poważaniem

Polska Organizacja TurystycznaDo góry