en
en

„Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”

W dniach 24-25 listopada odbędzie się konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”, której celem jest zapoczątkowanie procesu tworzenia profesjonalnego systemu badań marketingowych w turystyce w skali regionalnej i ogólnopolskiej i stworzenie warunków do monitorowania zjawisk i wydarzeń w polskiej turystyce.

 

W dniach 24-25 listopada odbędzie się w Warszawie w Hotelu Marriott konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych”.

 


Celem zainicjowanej przez Polską Organizację Turystyczną Konferencji jest zapoczątkowanie procesu tworzenia spójnego, profesjonalnego systemu badań marketingowych w turystyce w skali regionalnej i ogólnopolskiej, a tym samym – dzięki ujednoliconej metodologii i porównywalności danych - stworzenie warunków do monitorowania zjawisk i wydarzeń w polskiej turystyce.

Wystąpienia i dyskusje dotyczyć będą m.in.: oceny aktualnego stanu regionalnych badań ruchu turystycznego w Polsce, diagnozy potrzeb informacyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania turystyką oraz określenia warunków budowy spójnego systemu badań. Konferencja „Regionalne badania konsumentów usług turystycznych” ma być okazją do wymiany doświadczeń i opinii na temat badań marketingowych w turystyce.

Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele regionalnych organizacji turystycznych, środowiska naukowego i badawczego oraz administracji państwowej i samorządowej. Radzie Programowej Konferencji przewodniczy Pani Prof. dr hab. Ewa Dziedzic ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

 

Współorganizatorem Konferencji jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

 

Prezentacje z wystąpień na Konferencji zostaną opublikowane w formie wydawnictwa oraz będą udostępnione na stronie www.pot.gov.pl.

 


Do góry